Trong RF 4, thị trấn (tên Selphia) sẽ  không còn là cố định, “bất di bất dịch” như trước nữa, mà có thể mở rộng, phát triển, tổ chức thêm lễ hội để thu hút khách du lịch, đặng tăng doanh thu cho thị trấn ……

Click để đọc thêm…