Bạn có một chiếc i-gì đó..?
Bạn đã trên 13 tuổi..?
Bạn muốn thử một thứ gì đó mới mẻ..?
Hãy cùng chơi Harvest Moon Pocket Ranch beta!!

Click để đọc thêm…