Nào hãy cầm cọ vẽ, và tự do thiết kế nên nhân vật Harvest Moon của riêng bạn!

Click để đọc thêm…