Mình thích mưa trong Harvest Moon vì không phải tưới cây
Nhưng …lúc ấy, khi mình vẫn chưa biết đến Harvest Moon.
Thở dài, tạm trú vào nơi nào đó vậy ..
Và nơi định mệnh ( ừ, cứ cho là đệnh mệnh đi nhé) đã đưa mình đến
Trú mưa trước của cửa hàng bán đĩa chơi game

Click để đọc thêm…