Chắc các bạn đã chơi nhiều game thuộc dạng “giống như Harvest Moon” trên facebook, nhưng với tớ, với tớ thôi nhé, tất cả chỉ là ăn theo và không thể sánh bằng HM dưới bất kì mặt nào.

Click để đọc thêm…