“Ushi No Tane” là tên tiếng Nhật cho loại thuốc kì diệu dành cho bò (Cow Miracle Potion) bạn cần có để thụ thai cho những con bò của mình. Vì trong HM3 các con vật có giới tính riêng biệt nên không có M.Potion, vì vậy nên mới có dòng “no more cow seed” trong tựa đề game….

Click để đọc thêm…