Sau một thời gian dài tổ chức event cùng với bao ngày chấm bài ngâm giấm, cuối cùng cũng đã có kết quả.

Click để đọc thêm…