“ Kat vẫn đang chạy, một tay với khẩu Magnum, cánh tay còn lại ôm “ niềm hi vọng, khát khao của loài người ”. Trên cái nền đất đầy “ mùi ” bom đạn đó, cô ấy biết có thể mình có thể sẽ ngã xuống như bao Trooper khác , nhưng Kat vẫn chạy, vì cô ấy không tiếc mạng sống của mình để “ đem tặng cho bọn Covenant một món quà thật ý nghĩa ”, tất cả để bảo vệ nhân loại, để bảo vệ cho thế giới mà những người thân của cô đang sống.

Click để đọc thêm