Final Fantasy X-2: Last Mission là một phần tiếp chơi được của Final Fantasy X-2, ra mắt độc quyền tại Nhật Bản như là phần thêm của Final Fantasy X-2: International + Last Mission cho hệ máy PlayStation 2 vào ngày mùng 9 tháng 2 năm 2004.

Click để đọc thêm…