Cho dù bạn là một người sinh hoạt điều độ, nhưng khi đã “vập” vào MMOG thì ít nhất bạn cũng từng một lần thức trắng đêm cùng avatar của mình trong thế giới ảo bên cạnh những “chiến hữu” của mình. Bên cạnh yếu tố “cày cuốc” của MMOG bạn tham gia, thì chính việc chưa có một kế hoạch chơi game đúng đắn và thiếu khoa học đã làm cho sức khỏe của người chơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Click để đọc thêm…