[GameWiki] Keyblade Master

February 7, 2014 | | Game

Keyblade Master (キーブレードマスター, Kīburēdo Masutā?) là danh hiệu được trao cho những người sử dụng Keyblade vượt bậc đã vượt qua kì kiểm tra Mark of Mastery trong series Kingdom Hearts.

Click để đọc thêm…