“Cuộc đời chỉ có một ý nghĩa: đó chính là sống! Nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự sống.
Con người luôn đấu tranh để tồn tại, để sống và yêu thương. Vì vậy, hãy luôn tin tưởng và hy vọng vào tình yêu giữa con người.
Cho dù đó có thể chỉ là hy vọng mỏng manh trong đêm tối, nhưng sẽ luôn có ánh sáng đến vào ngày mai.”

Click để đọc thêm…