Rừng Chocobo (Chocobo Forest) là những địa điểm phụ trong Final Fantasy VIII. Có tất cả 7 khu rừng và trong mỗi nơi người chơi đều có thể bắt một chú Chocobo bằng cách giải một loạt các câu đố có liên quan đến Chicobo. Nếu không muốn trải nghiệm quá trình đi bắt các chú gà đáng yêu này, người chơi có thể nhờ chàng dân làng Chocoboy bắt giùm một chú với giá 1200 Gil.

Click để đọc thêm…