Bạn có còn nhớ việc cái tên “Final Fantasy Agito” được đăng kí bản quyền không? Điều đó là sự thật đấy, và rõ ràng là có liên quan đến Final Fantasy Type-0, dù có thể không liên quan theo cách mà bạn nghĩ.

Click để đọc thêm…