[FFXII] Vaan

February 7, 2011 | | Final Fantasy

Vaan là nhân vật chính trong Final Fantasy XII và phần sequel trực tiếp của nó, Final Fantasy XII: Revenant Wings. Mặc dù cậu không hoàn toàn là nhân vật trung tâm (protagonist) của trò chơi, nhưng câu chuyện lại được kể từ góc nhìn của cậu.

Click để đọc thêm…