[FFVIII] Combine

November 22, 2010 | | Final Fantasy

Combine là Limit Break căn bản của Rinoa, trong đó Rinoa sẽ kết hợp với Angelo để biểu diễn hàng loạt đòn tấn công, cũng như các hiệu ứng nhất định. Để có được các Combine, người chơi phải đọc về chúng ở tạp chí Pet Pals, sau đó chọn một khả năng để học ngay bên dòng status, và học khả năng ấy chỉ đơn giản bằng cách đi bộ với Rinoa ở trong nhóm; mỗi skill học được tương ứng với số bước.

Click để đọc thêm…