[FFVII] Promised Land

November 16, 2010 | | Final Fantasy

Promised Land, trong thế giới Final Fantasy VII, là một nơi bí ẩn được cho là khu vực chứa đựng một lượng Mako vô tận.

Click để xem thêm…