[FFVII] President Shinra

November 22, 2010 | | Final Fantasy

President Shinra (プレジデント神羅, Purejidento Shinra) là Chủ tịch của Shinra Electric Power Company trong Before Crisis -Final Fantasy VII-, Crisis Core -Final Fantasy VII-, và Final Fantasy VII. Tuy nhiên, ông chỉ đóng một vai trò phụ tương đối ngắn và không xuất hiện trong Crisis Core, chỉ được đề cập đến trong email và một số cuộc đối thoại. President Shinra có hai con trai, người con sau là con ngoài giá thú, Rufus Shinra và Lazard Deusericus, cả hai đều là những thành viên điều hành cao cấp trong Shinra.

Click để đọc thêm…