Một năm sau ngày Tidus và Yuna gặp lại nhau, Gullwings đã tan rã, mỗi người một chí hướng. Thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm, Rikku, trong một năm qua cô toàn lao đầu vào phát minh cho đến ngày gặp định mệnh của cô ở Luca.

Click để đọc thêm…