[Fanfic] F3C Fanfic

August 8, 2011 | | Final Fantasy


Tóm tắt: F3C là tên gọi của 1 tổ chức ngầm do Bố Nom chỉ huy. Những đứa trẻ có năng lực đặc biệt được ông đem về nuôi nấng và huấn luyện kỹ lưỡng. 15 năm sau, những đứa bé ngày xưa nay đã lớn và cùng ông chống lại cái ác nhờ vào sức mạnh được truyền lại từ những “huyền thoại”. Và cuộc phiêu lưu đã bắt đầu……

Click để đọc thêm…