Ultimecia là một trong những nhân vật phản diện chiến đấu cho Chaos trong Dissidia Final Fantasy. Ả là một mụ phù thủy sở hữu sức mạnh kiểm soát thời gian. Sức mạnh ma thuật của mụ rất khủng khiếp và mụ tấn công bằng những kiếm và rìu tạo ra từ ma thuật bên cạnh những phép thuật truyền thống. Cùng với Emperor, Ultimecia âm mưu đoạt lấy và thống trị thế giới từ tay của cả Chaos và Cosmos…

Click để đọc thêm…