Shantotto là một nhân vật ẩn trong Dissidia Final Fantasy. Một người hùng đã từng tham gia Great Crystal War, Shantotto giáo sư về ma thuật nổi tiếng đến từ Windurst (Federation of Windurst)…

Click để đọc thêm…