Onion Knight là một trong số các anh hùng chiến đấu bên phe Cosmos trong Dissidia Final Fantasy. Điểm đặc biệt của cậu là ở vóc người và tốc độ, cậu cũng là một bậc thầy về kiếm thuật và phép thuật…

Click để đọc thêm…