[Dissidia] Jecht

May 28, 2011 | | Final Fantasy

Jecht là một trong những nhân vật bên phe Chaos trong Dissidia Final Fantasy. Ông là cha của Tidus và là một siêu sao Blitzball nổi tiếng. Hay cáu gắt và nói chuyện rất mạnh bạo, cách cãi lộn của Jecht giống y như những gì ông thể hiện trong những trận Blitzball…

Click để đọc thêm…