Garland là một trong những kẻ xấu chiến đấu cho phe của thần Chaos trong Dissidia Final Fantasy. Hắn là kẻ bị thiêu đối trong chiến tranh và xung đột. Hắn mang một thanh kiếm lớn có thể dễ dàng biến đổi thành vô số vũ khí, từ một chiếc rìu hủy diệt cho đến một đôi song kiếm…

Click để đọc thêm…