Firion là một trong những anh hùng chiến đấu bên phe Cosmos trong Dissidia Final Fantasy. Anh tuy còn trẻ nhưng rất giỏi trong việc chiến đấu với vũ khí, gồm có kiếm (Sword), thương (Spear), cung (Bow), dao (Knife) và gậy (Staff). Anh là một người sôi nổi, dễ cáu giận và có tinh thần vì công lý rất vững bền…

Click để đọc thêm…