Cecil Harvey là một trong những chiến binh của Cosmos trong Dissidia Final Fantasy. Anh rất tin tưởng vào kinh nghiệm chiến đấu của mình vì vừa là Dark Knight vừa là Paladin và có thể tự do chuyển đổi giữa hai job này trong chiến đấu…

Click để đọc thêm…