Series game tôi luôn yêu thích và lớn lên cùng, chính là Final Fantasy. Đối với tôi, từng phần trong series đều là những tuyệt tác… nhưng tiếc một điều, tôi không có dịp chơi sáu phần đầu tiên trên hệ máy gốc của chúng… cho đến cái ngày định mệnh hôm ấy.

Click để đọc thêm…