Esper là những sinh vật đầy quyền năng được trực tiếp tạo ra bởi các vị thần (Occuria) trong thế giới của Final Fantasy XII. Tuy nhiên, những Esper mà người chơi có thể thu phục được trong game là những Esper bị hắt hủi bởi chính những vị thần tạo ra chúng.

Click để đọc thêm…