Cuộc chiến giữa các Garden (Battle of the Gardens) là cuộc chiến giữa hai tàu bay của Balamb Garden và Galbadia Garden giữa lực lượng SeeD dưới sự lãnh đạo của Squall Leonhart và Quân đội Galbadia dưới sự lãnh đạo của Phù thủy (Sorceress) Ultimecia (trong thân xác của Phù Thủy Edea).

Click để đọc thêm…