Bạn luôn trăn trở hàng đêm, mỗi khi bị LS, BW, hay ngay cả bọn Dragon rape ? Bạn có muốn opp có vẻ mặt ” méo ” và ” moe ” giống bạn mỗi khi ăn hành ? Bạn có muốn đối phương tự tay bóp *** mỗi khi cầm key card ? Soul Release chính là câu trả lời.

Click để đọc thêm