Details:
◆ Ra mắt trên PSP vào 2011
◆ Kain Highwind (Final Fantasy IV) và Lightning (Final Fantasy XIII) sẽ xuất hiện trong phiên bản này.
◆ Tetsuya Nomura nói rằng sẽ có bản chơi thử tại Tokyo Game Show năm nay!
◆ Còn nhiều chi tiết / scan sẽ được tung ra sau

Click để đọc thêm