Topic này của mình là nơi tập trung những gì mình đã nghiên cứu và sưu tầm(chưa đầy đủ và đầy đủ) kiến thức về thế giới game nói chung và RPG nói riêng.Các bài viết của mình đều không phải là dịch mà là sưu tầm từng chi tiết riêng lẻ, mà người chơi có thể để ý thấy. Nếu là bài viết dịch, mình sẽ có ghi chú.Vì mình là một người dễ quên, nên các dữ liệu trong bài viết có thể thiếu, hoặc sai sót, nếu có bạn muốn sữa chữa giúp mình thì các bạn cứ post nhận xét, việc ấy sẽ giúp mình, nếu các bạn muốn hỏi, các bạn cũng có thể làm vậy.

Click để đọc thêm…