Nền game nói chung và sau này là game online được sinh ra với mục đích phục vụ giải trí cho con người, sau này game online còn có thêm chức năng kết nối con người qua mạng game và các hoạt động bên trong nó. Một điều đáng tiếc là hiện tại hầu như người ta đã quên mất ý nghĩa thực sự của nó mà phần nhiều người chơi vào game chỉ để chạy theo những điều hư ảo như sự nổi tiếng, sự ăn thua.

Click để đọc thêm…