Một ánh sáng vụt lên, trong không gian đầy mùi máu, tiếng gọi của những con người còn sót lại vang lên và vang lên. Ngay lúc này, trên cây cầu cổng vàng nổi tiếng, chúng ta đã đẩy lùi được kẻ thù, chúng ta sẽ kể cho cả thế giới này về câu chuyện của kẻ xâm lăng, những gì chúng đã hứng chịu vì đây là ngôi nhà của chúng ta.

Click để đọc thêm…