Hơn 2000 năm trước

  • Người Cetra bắt đầu cuộc hành trình của mình để khôi phục hành tinh.
  • Một sinh vật được gọi là “Calamity from the Skies” (“Tai ương đến từ bầu trời”) rơi xuống chỏm băng ở cực bắc của hành tinh trên một mảnh thiên thạch, gây tổn hại nghiêm trọng tới hành tinh.

Click để đọc thêm