[Ability] Dragon

September 6, 2010 | | Final Fantasy, Game

Dragon là tên chung của các Skill Kỵ sĩ rồng của Freya trong Final Fantasy IX. Chúng không được coi là phép thuật, nên vẫn có thể dùng được khi trong vùng phép thuật bị phong ấn, chẳng hạn như lúc cả nhóm lần đầu tiên được đưa đến Lục địa Quên Lãng và vào vùng chống-phép-thuật trong Oeilvert.

Click để đọc thêm