Đây là danh sách phép thuật được dùng bởi Quina Quen trong Final Fantasy IX.Tất cả Blue Magic ngoại trừ phép Twister đều được dùng theo những công thức dưới đây để tính mức sát thương.

Click để đọc thêm…