oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Khác > Kí ức > Thế giới Động vật > Evol saga > Bên ngoài bức tường >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 415
 
 • Công cụ
 • Hiển thị
  1. [Training Battle - Place to Fight] Cổng vào thành phố


    
   Các bạn đăng training battle của mình ở đây.


   Trả lời kèm trích dẫn

  2. #2
   Tham gia ngày
   01-09-2015
   Bài viết
   73
   Cấp độ
   1
   Reps
   27


   Gene: Đại bàng
   Rune: Hagalaz (Air)
   Date time: 04/09/10AF
   Last stories:
   Boo-Gleech x 2

   STATUS
   HP: 250
   Level: 20
   Str: 0
   Ins: 10
   Edr: 10
   Agi: 10
   Luk: 0
   ELEMENT
   Fire
   Weak
   Water
   Normal
   Elec
   Weak
   Air
   Normal
   Earth
   Normal
   Dark
   Normal
   Light
   Normal
   1. Guard. Active | Deffensive. Range: Party. Pow: 5.
    Boo-Gleech tự làm cứng thân mình để chống chọi mọi cuộc tấn công. Tăng 10 Agi cho bản thân ở đầu phase.

   2. Rain of Nail. Active | Offensive | Air Instinct. Range: Multi. Pow: 5.
    Boo-Gleech bắn ra làm mưa móng vào đối phương.

   3. Honor Hook. Active | Offensive | Earth Physic. Range: Single. Pow: 10.
    Nhào đến húc vào người một đối thủ.

   4. Do nothing. Active.
    Boo-Gleech không làm gì trong turn này cả.   Strategy
   Battle gồm 2 con Boo-Gleech, một con tấn công, một con phòng thủ.
   Attacking Boo-Gleech: Honor Hook => Do nothing => Rain of Nail.
   Defending Boo-Gleech: Guard => Do nothing.

   Environment
   Ngày.

   Reward
   4 Level cho mỗi người trong party. Thêm 1 Level cho người type battle.
       STATUS
   HP: 250
   Level: 7
   Str: 0
   Ins: 12
   Edr: 0
   Agi: 2
   Luk: 0
   ELEMENT
   Fire
   Normal
   Water
   Normal
   Elec
   Weak
   Air
   Weak
   Earth
   Null
   Dark
   Normal
   Light
   Normal


   Environment
   Đây là battle vào ban đêm.
   Naoshi Kanno thuộc Horizon nên không ảnh hưởng.


   1. Flying. Passive | Special. Range: Self.
    Áp dụng khả năng bay của bản thân vào chiến đấu. Tăng 2 bậc element Earth nhưng hạ 2 bậc element Air và Elec của người sử dụng.
   2. Minos Vent. Active | Offensive | Air Instinct. Range: Single. Pow: 5.
    Quạt ra một cơn gió hất tung kẻ thù.
   3. Tyris. Active | Offensive | Elec Instinct. Range: Single. Pow: 6.
    Phóng một tia sét lớn lên trời, nó lóe sáng rồi giáng xuống kẻ thù.
    Nếu kĩ năng này tấn công kẻ thù có bất cứ trạng thái bất lợi nào, nó sẽ đánh 2 lần.
   4. Grand Glow. Active | Offensive | Light Instinct. Range: Multi. Pow: 6.
    Phóng ra những đốm sáng li ti, tập trung chúng lại quay ngón tay thành một viên đạn ánh sáng to lớn, công phá thẳng vào kẻ thù.

    
   Money: 2750 vin


    
    
   BATTLE STARTS


   Agi: Boo-Gleech x 2 > Naoshi

   PHASE 1

   Turn 1
   Defending Boo-Gleech used Guard|Supportive to all party: +10 agi to self
   10 * 5 = -50 dmg

   Turn 2
   Attacking Boo-Gleech use Honor Hook|Earth Physic
   Naoshi null to Earth, no damage taken.

   Turn 3
   Naoshi used Tyris|Elec Ins to Defending Boo-Gleech: 6*12 = 72
   Defending Boo-Gleech has shield: dmg = 72 - 50 = 22
   Defending Boo-Gleech's weak to Elec: 22* 2 = 44


   HP Left:
   Attacking Boo-Gleech = 250
   Defending Boo-Gleech = 206
   Naoshi = 250

   PHASE 2

   Turn 4
   Defending Boo-Gleech nhởn nhơ cạp đất.

   Turn 5
   Attacking Boo-Gleech lăn lộn bò trườn trên bãi cỏ.

   Turn 6
   Naoshi used Tyris|Elec Ins 6*12 = 72
   Attacking Boo-Gleech's weak to Elec: 72 * 2 = 144

   HP Left:
   Attacking Boo-Gleech = 106
   Defending Boo-Gleech = 206
   Naoshi = 250

   PHASE 3

   Turn 7
   Defending Boo-Gleech used Guard|Supportive to all party: +10 agi to self
   10 * 5 = -50 dmg

   Turn 8
   Attacking Boo-Gleech used Rain of Nail|Air Ins to Naoshi: 10 * 5 = 50
   Naoshi's weak to Air: dmg = 50 * 2 = 100

   Turn 9
   Naoshi used Tyris|Elec Ins to Defending Boo-Gleech: 6*12 = 72
   Defending Boo-Gleech has shield: dmg = 72 - 50 = 22
   Defending Boo-Gleech's weak to Elec: 22* 2 = 44

   HP Left:
   Attacking Boo-Gleech = 106
   Defending Boo-Gleech = 162
   Naoshi = 150

   PHASE 4

   Turn 10
   Defending Boo-Gleech nhởn nhơ gặm đất không chia cho thằng Attacking đang bục mặt ra đánh tí nào.

   Turn 11
   Attacking Boo-Gleech use Honor Hook|Earth Physic
   Naoshi null to Earth, no damage taken.

   Turn 12
   Naoshi used Tyris|Elec Ins to Attacking Boo-Gleech: 6*12 = 72
   Attacking Boo-Gleech's weak to Elec: 72 * 2 = 144

   HP Left:
   Attacking Boo-Gleech = 0
   Defending Boo-Gleech =162
   Naoshi = 150

   PHASE 5

   Turn 13
   Defending Boo-Gleech used Guard|Supportive to all party: +10 agi
   10 * 5 = -50 dmg

   Turn 14
   Naoshi used Tyris|Elec Ins to Defending Boo-Gleech: 6*12 = 72
   Defending Boo-Gleech has shield: dmg = 72 - 50 = 22
   Defending Boo-Gleech's weak to Elec: 22* 2 = 44

   HP Left:
   Attacking Boo-Gleech = 0
   Defending Boo-Gleech = 118
   Naoshi = 150

   PHASE 6

   Turn 15
   Defending Boo-Gleech đau xót vì đồng bạn đã bị điện giật thành cục than, nằm ườn chờ chết.

   Turn 16
   Naoshi used Tyris|Elec Ins to Defending Boo-Gleech: 6*12 = 72
   Defending Boo-Gleech's weak to Elec: 72* 2 = 144

   HP Left:
   Attacking Boo-Gleech = 0
   Defending Boo-Gleech = 0
   Naoshi = 150

   END BATTLE.

   DUYỆT

   Mệt quá, chóng hết cả mặt. Naoshi nằm vật ra đất thở hồng hộc như một con cờ hó +_+ nhầm, con đại bàng...

   Naoshi +4 lvl
   Naoshi type battle +1 lvl


       Trận trước Naoshi thắng +5 lvl, phân phối 6 Ins, 4 * 25 = 100 HP.

   Sau khi nghỉ ngơi hồi sức, HP đã full. Naoshi lại đứng dậy tiếp tục hổ báo cáo chồn với con thứ hai.   Still Unholy Creature

   STATUS
   HP: 200
   Level: 20
   Str: 10
   Ins: 10
   Edr: 0
   Agi: 12
   Luk: 0
   ELEMENT
   Fire
   Normal
   Water
   Normal
   Elec
   Normal
   Air
   Normal
   Earth
   Normal
   Dark
   Resist
   Light
   Weak
   1. My Story. Active | Supportive. Range: Multi.
    Sinh vật kể về chuyện đời của mình qua các tiếng gào thét. Agi của toàn bộ đối thủ giảm về 0 vào phase sau, kéo dài một phase.

   2. Scratch be Real. Active | Offensive | Dark Physic. Range: Single. Pow: 15.
    Sinh vật dồn sức tấn công một sinh vật khác.

   3. My Pain. Active | Offensive | Dark Instinct. Range: Multi. Pow: 10.
    Sinh vật rống lên ở tần số cao làm tổn thương người nghe.   Strategy
   My Story => Scratch be Real => My Pain.

   Environment
   Ngày.

   Reward
   3 Level cho mỗi người trong party. Thêm 1 Level cho người type battle.
       STATUS
   HP: 350
   Level: 12
   Str: 0
   Ins: 18
   Edr: 0
   Agi: 2
   Luk: 0
   ELEMENT
   Fire
   Normal
   Water
   Normal
   Elec
   Weak
   Air
   Weak
   Earth
   Null
   Dark
   Normal
   Light
   Normal


   Environment
   Đây là battle vào ban đêm.
   Naoshi Kanno thuộc Horizon nên không ảnh hưởng.


   1. Flying. Passive | Special. Range: Self.
    Áp dụng khả năng bay của bản thân vào chiến đấu. Tăng 2 bậc element Earth nhưng hạ 2 bậc element Air và Elec của người sử dụng.
   2. Minos Vent. Active | Offensive | Air Instinct. Range: Single. Pow: 5.
    Quạt ra một cơn gió hất tung kẻ thù.
   3. Tyris. Active | Offensive | Elec Instinct. Range: Single. Pow: 6.
    Phóng một tia sét lớn lên trời, nó lóe sáng rồi giáng xuống kẻ thù.
    Nếu kĩ năng này tấn công kẻ thù có bất cứ trạng thái bất lợi nào, nó sẽ đánh 2 lần.
   4. Grand Glow. Active | Offensive | Light Instinct. Range: Multi. Pow: 6.
    Phóng ra những đốm sáng li ti, tập trung chúng lại quay ngón tay thành một viên đạn ánh sáng to lớn, công phá thẳng vào kẻ thù.

    
   Money: 2750 vin


    
    
   BATTLE STARTS


   Agi: Still Unholy Creature > Naoshi

   PHASE 1

   Turn 1
   Still Unholy Creature used My Story. Active | Supportive. Range: Multi.
   Naoshi Agi reduce to 0 next phase.

   Turn 3
   Naoshi used Grand Glow|Light Ins to Still Unholy Creature: 6*18 = 108
   Still Unholy Creature's weak to Light: 108* 2 = 216

   HP Left:
   Still Unholy Creature = 0
   Naoshi = 350

   END BATTLE.


   Nhanh gọn lẹ... Thật đáng thương cho sinh vật kỳ lạ này...

   Naoshi +3 lvl
   Naoshi type battle +1 lvl


       Trận trước Naoshi thắng +4 lvl, phân phối 8 * 25 = 200 HP.
   DUYỆT

   Vì đánh sinh vật kỳ lạ xui xẻo bên trên không mất tí tiết nào nên Naoshi quyết định thừa thắng xông lên, thịt luôn con cuối.   Licker

   STATUS
   HP: 500
   Level: 18
   Str: 15
   Ins: 0
   Edr: 0
   Agi: 1
   Luk: 0
   ELEMENT
   Fire
   Normal
   Water
   Normal
   Elec
   Weak
   Air
   Normal
   Earth
   Weak
   Dark
   Normal
   Light
   Normal
   1. Strike my Enemy down. Active | Offensive | Water Physic. Range: Single. Pow: 15.
    Licker phóng ra một cái lưỡi dài quấn lấy đối thủ, quật đối thủ xuống, khiến Agi của đối thủ về 0 vào phase sau, bất chấp các hiệu ứng tăng agi của đối thủ, hiệu ứng này kéo dài trong 1 phase.

   2. Hard Scratch. Active | Offensive | Air Physic. Range: Single. Pow: 10.
    Licker nhào đến cào quật đối phương.

   3. Do Nothing. Active.
    Licker dừng lại một chút để nghỉ lưỡi cho khoẻ.   Strategy
   Strike my Enemy down => Hard Sracth => Do Nothing

   Environment
   Đêm.

   Reward
   3 Level cho mỗi người trong party. Thêm 1 Level cho người type battle.
       STATUS
   HP: 550
   Level: 16
   Str: 0
   Ins: 18
   Edr: 0
   Agi: 2
   Luk: 0
   ELEMENT
   Fire
   Normal
   Water
   Normal
   Elec
   Weak
   Air
   Weak
   Earth
   Null
   Dark
   Normal
   Light
   Normal


   Environment
   Đây là battle vào ban đêm.
   Naoshi Kanno thuộc Horizon nên không ảnh hưởng.


   1. Flying. Passive | Special. Range: Self.
    Áp dụng khả năng bay của bản thân vào chiến đấu. Tăng 2 bậc element Earth nhưng hạ 2 bậc element Air và Elec của người sử dụng.
   2. Minos Vent. Active | Offensive | Air Instinct. Range: Single. Pow: 5.
    Quạt ra một cơn gió hất tung kẻ thù.
   3. Tyris. Active | Offensive | Elec Instinct. Range: Single. Pow: 6.
    Phóng một tia sét lớn lên trời, nó lóe sáng rồi giáng xuống kẻ thù.
    Nếu kĩ năng này tấn công kẻ thù có bất cứ trạng thái bất lợi nào, nó sẽ đánh 2 lần.
   4. Grand Glow. Active | Offensive | Light Instinct. Range: Multi. Pow: 6.
    Phóng ra những đốm sáng li ti, tập trung chúng lại quay ngón tay thành một viên đạn ánh sáng to lớn, công phá thẳng vào kẻ thù.

    
   Money: 2750 vin


    
    
   BATTLE STARTS


   Agi: Naoshi > Licker

   PHASE 1

   Turn 1
   Naoshi used Tyris|Elec Ins to Licker: 6*18 = 108
   Licker's weak to Elec: 108* 2 = 216

   Turn 2
   Licker used Strike my Enemy down|Water Physic: 15 * 15 = 225
   Naoshi's agi reduce to 0 next phase.

   HP Left:
   Licker = 284
   Naoshi = 325

   PHASE 2

   Turn 3
   Licker used Hard Scratch|Air Physic: 10 * 15 = 150
   Naoshi's weak to Air: 150 * 2 = 300

   Turn 4
   Naoshi used Tyris|Elec Ins to Licker: 6*18 = 108
   Licker's weak to Elec: 108* 2 = 216

   HP Left:
   Licker = 68
   Naoshi = 25

   PHASE 3

   Turn 5
   Naoshi used Tyris|Elec Ins to Licker: 6*18 = 108
   Licker's weak to Elec: 108* 2 = 216

   HP Left:
   Licker = 0
   Naoshi = 25

   END BATTLE.


   Phù, hú hồn. Naoshi lau mồ hôi cha mồ hôi con nhễ nhại, còn tí thì anh mày lên dĩa... Dù sao cũng ăn được mày rồi ha ha.

   Naoshi +3 lvl
   Naoshi type battle +1 lvl


       DUYỆT   Sửa lần cuối bởi Kou Togima; 14-09-2015 lúc 12:26.
   Trả lời kèm trích dẫn

  3. #3
   Tham gia ngày
   13-11-2014
   Bài viết
   768
   Cấp độ
   42
   Reps
   2010


   Thời gian: 5/9/10AF
   Địa điểm: Cổng vào thành phố

   Licker

   STATUS
   HP: 500
   Level: 18
   Str: 15
   Ins: 0
   Edr: 0
   Agi: 0
   Luk: 0
   ELEMENT
   Fire
   Normal
   Water
   Normal
   Elec
   Weak
   Air
   Normal
   Earth
   Weak
   Dark
   Normal
   Light
   Normal
   1. Strike my Enemy down. Active | Offensive | Water Physic. Range: Single. Pow: 15.
    Licker phóng ra một cái lưỡi dài quấn lấy đối thủ, quật đối thủ xuống, khiến Agi của đối thủ về 0 vào phase sau, hiệu ứng này kéo dài trong 1 phase.

   2. Hard Scratch. Active | Offensive | Air Physic. Range: Single. Pow: 10.
    Licker nhào đến cào quật đối phương.

   3. Lick!. Active | Offensive. Range: Multi.
    Dùng lưỡi xoay vòng liếm hết một lượt, khiến nạn nhân chịu trạng thái Poison.   Strategy
   Strike my Enemy down => Hard Sracth => Lick!

   Environment
   Đêm.

   Reward
   3 Level cho mỗi người trong party. Thêm 1 Level cho người type battle.
    


   STATUS (giảm 10% ban đêm)
   HP: 250
   Level: 8
   Str: 4
   Ins: 0
   Edr: 2
   Agi: 4
   Luk: 0
   ELEMENT
   Fire
   Normal
   Water
   Normal
   Elec
   Weak
   Air
   Recist
   Earth
   Normal
   Dark
   Normal
   Light
   Normal

   1. Slash. Active | Offensive | Neutral Physic. Range: Single. Pow: 5.
    Sử dụng lông vũ như những mũi dao chẻ đôi kẻ thù.

   2. Air Shuriken. Active | Offensive | Air Physic. Range: Single. Pow: 3.
    Phóng ra những chiếc shuriken bằng gió. Nếu Agi của người sử dụng > Agi kẻ thù, kĩ năng sẽ đánh 2 lần.

   3. Elec Shield. Active | Defensive. Range: 5 Member. Pow: 8.
    Bao bọc cơ thể bởi trường điện từ. Tăng 2 Power khi chống lại đòn tấn công hệ Elec.
    Defend !! - Khi sử dụng kĩ năng này, người sử dụng được tăng 10 agi lập tức trước khi khả năng phòng thủ của skill này có tác dụng.

    
   Money: 500 vin


    
    


   STATUS (tăng 10% ban đêm)
   HP: 250
   Level: 7
   Str: 0
   Ins: 12 ~> 13
   Edr: 0
   Agi: 0
   Luk: 2
   ELEMENT
   Fire
   Resist
   Water
   Weak
   Elec
   Normal
   Air
   Normal
   Earth
   Normal
   Dark
   Normal
   Light
   Normal


   1. Crunch. Active | Offensive | Neutral Instinct. Range: Single. Pow: 5.
    Phóng tới cắn xé kẻ thù.

   2. Petit Flame. Active | Offensive | Fire Instinct. Range: Single. Pow: 5.
    Phóng ra một quả cầu lửa.

    
   Money: 500 vin


    
    


   STATUS Bất lực aka Yếu sinh lý
   HP: 500
   Level: 5
   Str: 0
   Ins: 0
   Edr: 0
   Agi: 0
   Luk: 0
   ELEMENT
   Fire
   Normal
   Water
   Resist
   Elec
   Weak
   Air
   Normal
   Earth
   Normal
   Dark
   Normal
   Light
   Normal

   1. Water Shot. Active | Offensive | Water Physic. Range: Single. Pow: 5.
    Bắn một tia nước có tốc độ cao vào kẻ thù.

   2. Water Shield. Active | Defensive. Range: 5 Member. Pow: 4.
    Tạo một lá chắn nhỏ bằng nước, che chắn cho đồng đội. Tăng 2 Power khi chống lại đòn tấn công hệ Water.
    Defend !! - Khi sử dụng kĩ năng này, người sử dụng được tăng 10 agi lập tức trước khi khả năng phòng thủ của skill này có tác dụng.

    
   Money: 500 vin


    
    
   Phase 1
   Turn 1: Kellervo: Water Shield. Active | Defensive. Range: 5 Member. Pow: 4.
   Shield: 4

   Anh nhảy ra tạo lá chắn bằng nước đỡ đòn

   Turn 2: Arata: Air Shuriken. Active | Offensive | Air Physic. Range: Single. Pow: 3.
   Dmg: 4 x 3 x 2 = 24

   Hạc chạy nhanh nên bay lên phóng phi tiêu gió vô mẹt Ebb 2 lần
   Ebb rên lên trong vô vọng Ơ…ơ…

   => La liếm’s HP: 500 – 24 = 476

   Turn 3: Chovageas: Crunch. Active | Offensive | Neutral Instinct. Range: Single. Pow: 5.
   Dmg: 13 x 5 = 65.

   Chụy nhào tới cắn xé Ebb
   Ebb rên lên trong vô vọng Ơ…ơ…

   => La liếm’s HP: 476 – 65 = 411

   Turn 4: La liếm: Strike my Enemy down. Active | Offensive | Water Physic. Range: Single. Pow: 15.
   Dmg: (15 x 15 – 4)/2 = 111

   La liếm thè lưỡi ra quấn lấy Kellervo mà liếm rồi đè xuống
   Anh rên lên trong đau đớn Ơ…ơ…

   => Kellervo’s HP: 500 – 111 = 389

   Cuối phase

   La liếm’s HP: 411
   Arata’s HP: 250
   Chovegeas’s HP: 250
   Kellervo’s HP: 389

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Phase 2
   Turn 1: Arata: Elec Shield. Active | Defensive. Range: 5 Member. Pow: 8
   Shield: 8 x 2 = 16

   Hạc nhảy ra bao bọc cơ thể trắng trẻo bằng từ trường

   Turn 2: Chovageas: Crunch. Active | Offensive | Neutral Instinct. Range: Single. Pow: 5.
   Dmg: 13 x 5 = 65.

   Chụy nhào tới cắn xé Ebb
   Ebb rên lên trong vô vọng Ơ…ơ…

   => La liếm’s HP: 411 – 65 = 346

   Turn 3: Kellervo: Water Shot. Active | Offensive | Water Physic. Range: Single. Pow: 5.
   Dmg: 5

   Anh xịt nước tung tóe vào Ebb
   Ebb rên lên trong vô vọng Ơ…ơ…

   => La liếm’s HP: 346 – 5 = 341

   Turn 4: La liếm: Hard Scratch. Active | Offensive | Air Physic. Range: Single. Pow: 10.
   Dmg: (15 x 10 – 16)/2 = 67

   La liếm nhào đến cào cấu Hạc
   Hạc rên lên trong đau đớn Ơ…ơ…

   => Arata’s HP: 250 – 67 = 183

   Cuối phase

   La liếm’s HP: 341
   Arata’s HP: 183
   Chovegeas’s HP: 250
   Kellervo’s HP: 389

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Phase 3

   Turn 1: Arata: Air Shuriken. Active | Offensive | Air Physic. Range: Single. Pow: 3.
   Dmg: 4 x 3 x 2 = 24

   Hạc chạy nhanh nên bay lên phóng phi tiêu gió vô mẹt Ebb 2 lần
   Ebb rên lên trong vô vọng Ơ…ơ…

   => La liếm’s HP: 341 – 24 = 317

   Turn 2: Chovageas: Crunch. Active | Offensive | Neutral Instinct. Range: Single. Pow: 5.
   Dmg: 13 x 5 = 65.

   Chụy nhào tới cắn xé Ebb
   Ebb rên lên trong vô vọng Ơ…ơ…

   => La liếm’s HP: 317 – 65 = 252

   Turn 3: Kellervo: Water Shot. Active | Offensive | Water Physic. Range: Single. Pow: 5.
   Dmg: 5

   Anh xịt nước tung tóe vào Ebb
   Ebb rên lên trong vô vọng Ơ…ơ…

   => La liếm’s HP: 252 – 5 = 247

   Turn 4: La liếm: Lick!. Active | Offensive. Range: Multi.

   La liếm thè lưỡi ra liếm 1 vòng toàn thân cả team
   Do liếm nhiều thứ mà không đánh răng sạch sẽ nên La liếm gây Poison cho cả team

   Arata’s HP: 178
   Chovegeas’s HP: 245
   Kellervo’s HP: 384

   Cuối phase

   La liếm’s HP: 247
   Arata’s HP: 178
   Chovegeas’s HP: 245
   Kellervo’s HP: 384

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Phase 4
   Turn 1: Kellervo: Water Shield. Active | Defensive. Range: 5 Member. Pow: 4.
   Shield: 4

   Anh nhảy ra tạo lá chắn bằng nước đỡ đòn

   Turn 2: Arata: Air Shuriken. Active | Offensive | Air Physic. Range: Single. Pow: 3.
   Dmg: 4 x 3 x 2 = 24

   Hạc chạy nhanh nên bay lên phóng phi tiêu gió vô mẹt Ebb 2 lần
   Ebb rên lên trong vô vọng Ơ…ơ…

   => La liếm’s HP: 247 – 24 = 223

   Turn 3: Chovageas: Crunch. Active | Offensive | Neutral Instinct. Range: Single. Pow: 5.
   Dmg: 13 x 5 = 65.

   Chụy nhào tới cắn xé Ebb
   Ebb rên lên trong vô vọng Ơ…ơ…

   => La liếm’s HP: 223 – 65 = 158

   Turn 4: La liếm: Strike my Enemy down. Active | Offensive | Water Physic. Range: Single. Pow: 15.
   Dmg: (15 x 15 – 4)/2 = 111

   La liếm thè lưỡi ra quấn lấy Kellervo mà liếm rồi đè xuống
   Anh rên lên trong đau đớn Ơ…ơ…

   => Kellervo’s HP: 384 – 111 = 273

   Cuối phase

   La liếm’s HP: 158
   Arata’s HP: 173
   Chovegeas’s HP: 240
   Kellervo’s HP: 268

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Phase 5
   Turn 1: Arata: Elec Shield. Active | Defensive. Range: 5 Member. Pow: 8
   Shield: 8 x 2 = 16

   Hạc nhảy ra bao bọc cơ thể trắng trẻo bằng từ trường

   Turn 2: Chovageas: Crunch. Active | Offensive | Neutral Instinct. Range: Single. Pow: 5.
   Dmg: 13 x 5 = 65.

   Chụy nhào tới cắn xé Ebb
   Ebb rên lên trong vô vọng Ơ…ơ…

   => La liếm’s HP: 158 – 65 = 93

   Turn 3: Kellervo: Water Shot. Active | Offensive | Water Physic. Range: Single. Pow: 5.
   Dmg: 5

   Anh xịt nước tung tóe vào Ebb
   Ebb rên lên trong vô vọng Ơ…ơ…

   => La liếm’s HP: 93 – 5 = 88

   Turn 4: La liếm: Hard Scratch. Active | Offensive | Air Physic. Range: Single. Pow: 10.
   Dmg: (15 x 10 – 16)/2 = 67

   La liếm nhào đến cào cấu Hạc
   Hạc rên lên trong đau đớn Ơ…ơ…

   => Arata’s HP: 158 – 67 = 91

   Cuối phase

   La liếm’s HP: 88
   Arata’s HP: 86
   Chovegeas’s HP: 235
   Kellervo’s HP: 263

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Phase 6

   Turn 1: Arata: Air Shuriken. Active | Offensive | Air Physic. Range: Single. Pow: 3.
   Dmg: 4 x 3 x 2 = 24

   Hạc chạy nhanh nên bay lên phóng phi tiêu gió vô mẹt Ebb 2 lần
   Ebb rên lên trong vô vọng Ơ…ơ…

   => La liếm’s HP: 88 – 24 = 64

   Turn 2: Chovageas: Crunch. Active | Offensive | Neutral Instinct. Range: Single. Pow: 5.
   Dmg: 13 x 5 = 65.

   Chụy nhào tới cắn xé Ebb
   Ebb rên lên trong vô vọng, đau đớn tột cùng Ơ…ơ…Hự…hự…KIMOCHI

   => La liếm’s HP: 64 – 65 = 0

   Cuối phase

   La liếm’s HP: 0
   Arata’s HP: 81
   Chovegeas’s HP: 230
   Kellervo’s HP: 258


    
   Cuối cùng thì sau khi bị liếm, cào cấu tới mệt mỏi cả team cực kì phẫn nộ nhào vô ném phi tiêu vô mẹt, cắn xé, xịt nước vô Ebb làm Ebb rên lên trong vô vọng, đau đớn tột cùng Ơ…ơ…Hự…hự…KIMOCHI

   Arata +4 lvl
   Chovegeas +3 lvl
   Kellervo +3 lvl

   DUYỆT

   @Chọt nhai gai
   @Dummy Wolfy
   Sửa lần cuối bởi Kou Togima; 12-09-2015 lúc 12:13.
   Trả lời kèm trích dẫn

  4. #4
   Tham gia ngày
   19-07-2015
   Bài viết
   771
   Cấp độ
   6
   Reps
   227


   Thời gian : ?/9/10AF
   Địa điểm : Cổng vào thành phố.

   EWWWW
    


   STATUS
   HP: 250
   Level: 7
   Str: 0
   Ins: 14 - 10% = 12.6
   Edr: 0
   Agi: 0
   Luk: 0
   ELEMENT
   Fire
   Normal
   Water
   Normal
   Elec
   Weak
   Air
   Weak
   Earth
   Null
   Dark
   Weak
   Light
   Resist


   Environment : Ngày => Bị trừ 10% tất cả stat.


   1. Flying. Passive | Special. Range: Self.
    Áp dụng khả năng bay của bản thân vào chiến đấu. Tăng 2 bậc element Earth nhưng hạ 2 bậc element Air và Elec của người sử dụng.

   2. Minos Glow. Active | Offensive | Light Instinct. Range: Single. Pow: 5.
    Phóng ra những đốm sáng li ti, tập trung chúng lại quay ngón tay, bắn chúng thẳng vào kẻ thù.

    
   Money: 500 vin


    


       STATUS
   HP: 250
   Level: 6
   Str: 0
   Ins: 0
   Edr: 0
   Agi: 1 + 10% = 1.1
   Luk: 11 + 10% = 12.1
   ELEMENT
   Fire
   Normal
   Water
   Normal
   Elec
   Resist
   Air
   Normal
   Earth
   Weak
   Dark
   Normal
   Light
   Normal
   Environment : Ngày => + 10% tất cả stat.


   1. Slap. Active | Offensive | Neutral Damage. Range: Single. Pow: 3.
    Nhảy tới vả mặt kẻ thù. Nếu người sử dụng có Luk cao hơn mục tiêu, kĩ năng này nhân đôi sát thương.

   2. Elec Guard. Active | Defensive. Range: 5 Member. Pow: 5.
    Tạo ra một vòng tròn từ trường nhỏ chắn đòn tấn công. Tăng 2 Power khi chống lại đòn tấn công hệ Elec.
    Defend !! - Khi sử dụng kĩ năng này, người sử dụng được tăng 10 agi lập tức trước khi khả năng phòng thủ của skill này có tác dụng.

    
   Money: 500 vin


    
    


   STATUS
   HP: 250
   Level: 6
   Str: 5
   Ins: 4
   Edr: 1
   Agi: 1
   Luk: 1
   ELEMENT
   Fire
   Resist
   Water
   Weak
   Elec
   Normal
   Air
   Normal
   Earth
   Normal
   Dark
   Normal
   Light
   Normal

   1. Flying Rock. Active | Offensive | Earth Instinct. Range: Single. Pow: 5.
    Phóng một viên đá vào mặt kẻ thù.

   2. Flaming Strike. Active | Offensive | Fire Physic. Range: Single. Pow: 5.
    Bao bọc nắm đấm vào một khối cầu lửa tấn công kẻ thù.

    
   Money: 500 vin


    

    
   [/tab]

   STATUS
   HP: 300
   Level: 6
   Str: 0
   Ins: 9
   Edr: 0
   Agi: 3
   Luk: 0
   ELEMENT
   Fire
   Normal
   Water
   Normal
   Elec
   Normal
   Air
   Normal
   Earth
   Normal
   Dark
   Normal
   Light
   Normal

   1. Flying Rock. Active | Offensive | Earth Instinct. Range: Single. Pow: 5.
    Phóng một viên đá vào mặt kẻ thù.

   2. Hp Up !!. Passive | Supportive. Range: Self.
    Gia tăng khả năng sống còn của người sử dụng. + 50 max Hp.

    
   Money: 500 vin


    
    
   [/tab]
   [/tab]

   Agi : Boo-Gleech x 2 ( 10 ) > Schule ( 3 ) > Calder ( 1.1 ) > Jack ( 1 ) > Meta K. ( 0 )

   Defending Boo-Gleech dùng Guard -> + 10 agi = 20

   PHASE 1


   Turn 1 - Defending Boo-Gleech - Guard ( Deffensive | Range: Party )
   Shield : Edr x Pow = 10 x 5 = 50.

   Turn 2 - Attacking Boo-Gleech - Honor Hook ( Earth Physic | Range: Single )
   Damage = Pow = 10 do Str = 0.

   HP Meta K. ( Null Earth ) = 250 - 0 = 250.

   Turn 3, 4 , 5 - Schule, Calder, Jack - :hahaha:

   Turn 6 - Meta K. - Minos Glow ( Light Instinct | Range: Single )
   Damage = ( Ins x Pow ) - Shield = ( 12.6 x 5 ) - 50 = 13

   HP Defending Boo-Gleech ( Normal Light ) = 250 - 13 = 237.

   PHASE 2


   Turn 7, 8 - Boo-Gleech x 2 - Do nothing.

   Turn 9 - Schule - Flying Rock ( Earth Instinct | Range: Single )
   Damage = Ins x Pow = 9 x 5 = 45

   HP Defending Boo-Gleech ( Normal Earth ) = 237 - 45 = 192.

   Turn 10 - Calder - Slap ( Neutral Damage | Range: Single )
   Damage = Pow = 3 do Str = Ins = 0.
   Luk của Calder = 12.1 > Boo-Gleech ( 0 ) => Được x 2 Damage.
   Damage = 3 x 2 = 6.

   HP Defending Boo-Gleech = 192 - 6 = 186.

   Turn 11 - Jack - Flaming Strike ( Fire Physic | Range: Single )
   Damage = Str x Pow = 5 x 5 = 25

   HP Defending Boo-Gleech (Weak Fire ) = 186 - ( 25 x 2 ) = 136

   Turn 12 - Meta K. - Minos Glow ( Light Instinct | Range: Single )
   Damage = Ins x Pow = 12.6 x 5 = 63

   HP Defending Boo-Gleech ( Normal Light ) = 136 - 63 = 73

   PHASE 3


   Turn 13 - Defending Boo-Gleech - Guard ( Deffensive | Range: Party )
   Shield : Edr x Pow = 10 x 5 = 50.

   Turn 14 - Calder - Elec Guard ( Defensive | Range : 5 Member)
   Shield = Pow = 5 do Edr = 0.

   Turn 15 - Attacking Boo-Gleech - Rain of Nail ( Air Instinct | Range: Multi. )
   Damage = ( Ins x Pow ) - Shield = ( 10 x 5 ) - 5 = 45.

   HP Calder ( Normal Air ) = 250 - ( 45 x 4 ) = 70

   Turn 16, 17 - Schule, Jack - :hahaha:

   Turn 18 - Meta K. - Minos Glow ( Light Instinct | Range: Single )
   Damage = ( Ins x Pow ) - Shield = ( 12.6 x 5 ) - 50 = 13

   HP Defending Boo-Gleech ( Normal Light ) = 73 - 13 = 60

   PHASE 4

   Turn 19 - Defending Boo-Gleech - Do nothing.

   Turn 20 - Attacking Boo-Gleech - Honor Hook ( Earth Physic | Range: Single )
   Damage = Pow = 10 do Str = 0.

   HP Meta K. ( Null Earth ) = 250 - 0 = 250.

   Turn 21 - Schule - Flying Rock ( Earth Instinct | Range: Single )
   Damage = Ins x Pow = 9 x 5 = 45

   HP Defending Boo-Gleech ( Normal Earth ) = 60 - 45 = 15

   Turn 22 - Calder - Slap ( Neutral Damage | Range: Single )
   Damage = Pow = 3 do Str = Ins = 0.
   Luk của Calder = 12.1 > Boo-Gleech ( 0 ) => Được x 2 Damage.
   Damage = 3 x 2 = 6.

   HP Defending Boo-Gleech = 15 - 6 = 9

   Turn 23 - Jack - Flaming Strike ( Fire Physic | Range: Single )
   Damage = Str x Pow = 5 x 5 = 25

   HP Defending Boo-Gleech (Weak Fire ) = 9 - ( 25 x 2 ) = - 41 ( OUT )

   Turn 24 - Meta K. - Minos Glow ( Light Instinct | Range: Single )
   Damage = Ins x Pow = 12.6 x 5 = 63

   HP Attacking Boo-Gleech ( Normal Light ) = 250 - 63 = 187.

   PHASE 5


   Turn 25 - Attacking Boo-Gleech - Do nothing.

   Turn 26 - Schule - Flying Rock ( Earth Instinct | Range: Single )
   Damage = Ins x Pow = 9 x 5 = 45

   HP Attacking Boo-Gleech ( Normal Earth ) = 187 - 45 = 142

   Turn 27 - Calder - Slap ( Neutral Damage | Range: Single )
   Damage = Pow = 3 do Str = Ins = 0.
   Luk của Calder = 12.1 > Boo-Gleech ( 0 ) => Được x 2 Damage.
   Damage = 3 x 2 = 6.

   HP Attacking Boo-Gleech = 142 - 6 = 136

   Turn 28 - Jack - Flaming Strike ( Fire Physic | Range: Single )
   Damage = Str x Pow = 5 x 5 = 25

   HP Attacking Boo-Gleech (Weak Fire ) = 136 - ( 25 x 2 ) = 86

   Turn 29 - Meta K. - Minos Glow ( Light Instinct | Range: Single )
   Damage = Ins x Pow = 12.6 x 5 = 63

   HP Attacking Boo-Gleech ( Normal Light ) = 86 - 63 = 23

   PHASE 6


   Turn 30 - Attacking Boo-Gleech - Rain of Nail ( Air Instinct | Range: Multi. )
   Damage = Ins x Pow = 10 x 5 = 50

   HP Calder ( Normal Air ) : 70 - 50 = 20
   HP Jack ( Normal Air ) : 250 - 50 = 200
   HP Schule ( Normal Air ) : 300 - 50 = 250
   HP Meta K. (Weak Air ) : 250 - ( 50 x 2 ) = 150.

   Turn 31 - Schule - Flying Rock ( Earth Instinct | Range: Single )
   Damage = Ins x Pow = 9 x 5 = 45

   HP Attacking Boo-Gleech ( Normal Earth ) = 23 - 45 = - 22 [OUT]

   END BATTLE.
   Players win!

   :hộc máo mồm:
    


   Cả team + 4 lv
   Meta K. + 1 lv viết battle.

   DUYỆT

   Sửa lần cuối bởi Kou Togima; 11-09-2015 lúc 10:01.
   Trả lời kèm trích dẫn  5. Thời gian : ?/9/10AF
   Địa điểm : Cổng vào thành phố.

   EWWW2
    


   STATUS
   HP: 250
   Level: 7
   Str: 0
   Ins: 14 + 10% = 15.4
   Edr: 0
   Agi: 0
   Luk: 0
   ELEMENT
   Fire
   Normal
   Water
   Normal
   Elec
   Weak
   Air
   Weak
   Earth
   Null
   Dark
   Weak
   Light
   Resist


   Environment : Đêm => + 10% tất cả stat.


   1. Flying. Passive | Special. Range: Self.
    Áp dụng khả năng bay của bản thân vào chiến đấu. Tăng 2 bậc element Earth nhưng hạ 2 bậc element Air và Elec của người sử dụng.

   2. Minos Glow. Active | Offensive | Light Instinct. Range: Single. Pow: 5.
    Phóng ra những đốm sáng li ti, tập trung chúng lại quay ngón tay, bắn chúng thẳng vào kẻ thù.

    
   Money: 500 vin


    


       STATUS
   HP: 250
   Level: 6
   Str: 0
   Ins: 0
   Edr: 0
   Agi: 1 - 10% = 0.9
   Luk: 11 - 10% = 9.9
   ELEMENT
   Fire
   Normal
   Water
   Normal
   Elec
   Resist
   Air
   Normal
   Earth
   Weak
   Dark
   Normal
   Light
   Normal
   Environment : Đêm => - 10% tất cả stat.


   1. Slap. Active | Offensive | Neutral Damage. Range: Single. Pow: 3.
    Nhảy tới vả mặt kẻ thù. Nếu người sử dụng có Luk cao hơn mục tiêu, kĩ năng này nhân đôi sát thương.

   2. Elec Guard. Active | Defensive. Range: 5 Member. Pow: 5.
    Tạo ra một vòng tròn từ trường nhỏ chắn đòn tấn công. Tăng 2 Power khi chống lại đòn tấn công hệ Elec.
    Defend !! - Khi sử dụng kĩ năng này, người sử dụng được tăng 10 agi lập tức trước khi khả năng phòng thủ của skill này có tác dụng.

    
   Money: 500 vin


    
    


   STATUS
   HP: 250
   Level: 6
   Str: 5
   Ins: 4
   Edr: 1
   Agi: 1
   Luk: 1
   ELEMENT
   Fire
   Resist
   Water
   Weak
   Elec
   Normal
   Air
   Normal
   Earth
   Normal
   Dark
   Normal
   Light
   Normal

   1. Flying Rock. Active | Offensive | Earth Instinct. Range: Single. Pow: 5.
    Phóng một viên đá vào mặt kẻ thù.

   2. Flaming Strike. Active | Offensive | Fire Physic. Range: Single. Pow: 5.
    Bao bọc nắm đấm vào một khối cầu lửa tấn công kẻ thù.

    
   Money: 500 vin


    

    
   [/tab]

   STATUS
   HP: 300
   Level: 6
   Str: 0
   Ins: 9
   Edr: 0
   Agi: 3
   Luk: 0
   ELEMENT
   Fire
   Normal
   Water
   Normal
   Elec
   Normal
   Air
   Normal
   Earth
   Normal
   Dark
   Normal
   Light
   Normal

   1. Flying Rock. Active | Offensive | Earth Instinct. Range: Single. Pow: 5.
    Phóng một viên đá vào mặt kẻ thù.

   2. Hp Up !!. Passive | Supportive. Range: Self.
    Gia tăng khả năng sống còn của người sử dụng. + 50 max Hp.

    
   Money: 500 vin


    
    
   [/tab]
   [/tab]

   Agi : Schule ( 3 ) > Jack ( 1 ) > Licker ( 1 ) > Calder ( 0.9 ) > Meta K. ( 0 )

   PHASE 1


   Calder dùng Elec Guard -> + 10 agi = 10.9

   Turn 1 - Schule - Flying Rock ( Earth Instinct | Range: Single )
   Damage = Ins x Pow = 9 x 5 = 45

   HP Licker ( Weak Earth ) = 500 - (45 x 2 ) = 410

   Turn 2 - Jack - Flying Rock ( Earth Instinct | Range: Single )
   Damage = Ins x Pow = 4 x 5 = 20

   HP Licker ( Weak Earth ) = 410 - ( 20 x 2 ) = 370

   Turn 3 - Licker - Strike my Enemy down ( Water Physic | Range: Single )
   Damage = Str x Pow = 15 x 15 = 225

   HP Meta K. ( Normal Water ) = 250 - 225 = 25

   Phase sau agi của Meta K. vẫn = 0.

   Turn 4 - Calder - Slap ( Neutral Damage | Range: Single )
   Damage = Pow = 3 do Str = Ins = 0.
   Luk của Calder = 12.1 > Boo-Gleech ( 0 ) => Được x 2 Damage.
   Damage = 3 x 2 = 6.

   HP Licker = 370 - 6 = 364

   Turn 5 - Meta K. - Minos Glow ( Light Instinct | Range: Single )
   Damage = Ins x Pow = 15.4 x 5 = 77

   HP Licker ( Normal Light ) = 364 - 77 = 287

   PHASE 2


   Calder dùng Elec Guard -> + 10 agi = 10.9

   Turn 6 - Calder - Elec Guard ( Defensive | Range : 5 Member)
   Shield = Pow = 5 do Edr = 0.

   Turn 7 - Schule - Flying Rock ( Earth Instinct | Range: Single )
   Damage = Ins x Pow = 9 x 5 = 45

   HP Licker ( Weak Earth ) = 287 - (45 x 2 ) = 197

   Turn 9 - Jack - Flying Rock ( Earth Instinct | Range: Single )
   Damage = Ins x Pow = 4 x 5 = 20

   HP Licker ( Weak Earth ) = 197 - ( 20 x 2 ) = 157

   Turn 10 - Licker - Hard Scratch ( Air Physic | Range: Single )
   Damage = ( Str x Pow ) - Shield = ( 15 x 10 ) - 5 = 145

   HP Calder ( Normal Air ) = 250 - 145 = 105

   Turn 11 - Meta K. - Minos Glow ( Light Instinct | Range: Single )
   Damage = Ins x Pow = 15.4 x 5 = 77

   HP Licker ( Normal Light ) = 157 - 77 = 80

   Hết Phase, Agi của Meta K. vẫn là 0 :v

   PHASE 3


   Turn 12 - Schule - Flying Rock ( Earth Instinct | Range: Single )
   Damage = Ins x Pow = 9 x 5 = 45

   HP Licker ( Weak Earth ) = 80 - (45 x 2 ) = - 10 [OUT]

   END BATTLE.
   Players win!

   :ok:
    


   Cả team + 3 lv
   Jack + 1 lv viết battle.

   DUYỆT

   Sửa lần cuối bởi Kou Togima; 11-09-2015 lúc 10:05.
   Trả lời kèm trích dẫn

  6. #6
   Tham gia ngày
   11-11-2014
   Bài viết
   429
   Cấp độ
   2
   Reps
   50


   Thời gian : ?/9/10AF
   Địa điểm : Cổng vào thành phố.

   Such Unholy
    


   STATUS
   HP: 250
   Level: 7
   Str: 0
   Ins: 14 - 10% = 12.6
   Edr: 0
   Agi: 0
   Luk: 0
   ELEMENT
   Fire
   Normal
   Water
   Normal
   Elec
   Weak
   Air
   Weak
   Earth
   Null
   Dark
   Weak
   Light
   Resist


   Environment : Ngày => Bị trừ 10% tất cả stat.


   1. Flying. Passive | Special. Range: Self.
    Áp dụng khả năng bay của bản thân vào chiến đấu. Tăng 2 bậc element Earth nhưng hạ 2 bậc element Air và Elec của người sử dụng.

   2. Minos Glow. Active | Offensive | Light Instinct. Range: Single. Pow: 5.
    Phóng ra những đốm sáng li ti, tập trung chúng lại quay ngón tay, bắn chúng thẳng vào kẻ thù.

    
   Money: 500 vin


    


       STATUS
   HP: 250
   Level: 6
   Str: 0
   Ins: 0
   Edr: 0
   Agi: 1 + 10% = 1.1
   Luk: 11 + 10% = 12.1
   ELEMENT
   Fire
   Normal
   Water
   Normal
   Elec
   Resist
   Air
   Normal
   Earth
   Weak
   Dark
   Normal
   Light
   Normal
   Environment : Ngày => + 10% tất cả stat.


   1. Slap. Active | Offensive | Neutral Damage. Range: Single. Pow: 3.
    Nhảy tới vả mặt kẻ thù. Nếu người sử dụng có Luk cao hơn mục tiêu, kĩ năng này nhân đôi sát thương.

   2. Elec Guard. Active | Defensive. Range: 5 Member. Pow: 5.
    Tạo ra một vòng tròn từ trường nhỏ chắn đòn tấn công. Tăng 2 Power khi chống lại đòn tấn công hệ Elec.
    Defend !! - Khi sử dụng kĩ năng này, người sử dụng được tăng 10 agi lập tức trước khi khả năng phòng thủ của skill này có tác dụng.

    
   Money: 500 vin


    
    


   STATUS
   HP: 250
   Level: 6
   Str: 5
   Ins: 4
   Edr: 1
   Agi: 1
   Luk: 1
   ELEMENT
   Fire
   Resist
   Water
   Weak
   Elec
   Normal
   Air
   Normal
   Earth
   Normal
   Dark
   Normal
   Light
   Normal

   1. Flying Rock. Active | Offensive | Earth Instinct. Range: Single. Pow: 5.
    Phóng một viên đá vào mặt kẻ thù.

   2. Flaming Strike. Active | Offensive | Fire Physic. Range: Single. Pow: 5.
    Bao bọc nắm đấm vào một khối cầu lửa tấn công kẻ thù.

    
   Money: 500 vin


    

    
   [/tab]

   STATUS
   HP: 300
   Level: 6
   Str: 0
   Ins: 9
   Edr: 0
   Agi: 3
   Luk: 0
   ELEMENT
   Fire
   Normal
   Water
   Normal
   Elec
   Normal
   Air
   Normal
   Earth
   Normal
   Dark
   Normal
   Light
   Normal

   1. Flying Rock. Active | Offensive | Earth Instinct. Range: Single. Pow: 5.
    Phóng một viên đá vào mặt kẻ thù.

   2. Hp Up !!. Passive | Supportive. Range: Self.
    Gia tăng khả năng sống còn của người sử dụng. + 50 max Hp.

    
   Money: 500 vin


    
    
   [/tab]
   [/tab]

   Agi : Unholy Creature ( 12 ) > Schule ( 3 ) > Calder ( 1.1 ) > Jack ( 1 ) > Meta K. ( 0 )

   PHASE 1


   Turn 1 - Unholy Creature - My Story
   Agi của toàn bộ đối thủ giảm về 0 vào phase sau, kéo dài một phase.

   Turn 2 - Schule - Flying Rock ( Earth Instinct | Range: Single )
   Damage = Ins x Pow = 9 x 5 = 45

   HP Unholy Creature ( Normal Earth ) = 200 - 45 = 155

   Turn 3 - Calder - Slap ( Neutral Damage | Range: Single )
   Damage = Pow = 3 do Str = Ins = 0.
   Luk của Calder = 12.1 > Unholy Creature ( 0 ) => Được x 2 Damage.
   Damage = 3 x 2 = 6.

   HP Unholy Creature = 155 - 6 = 149

   Turn 4 - Jack - Flaming Strike ( Fire Physic | Range: Single )
   Damage = Str x Pow = 5 x 5 = 25

   HP Unholy Creature ( Normal Fire ) = 149 - 25 = 124

   Turn 5 - Meta K. - Minos Glow ( Light Instinct | Range: Single )
   Damage = Ins x Pow = 12.6 x 5 = 63

   HP Unholy Creature ( Weak Light ) = 124 - ( 63 x 2 ) = - 2 [ OUT ]

   END BATTLE.
   Players win!

   :ủa xong thiệt hả?:
    


   Cả team + 3 lv
   Schule + 1 lv viết battle.

   DUYỆT

   Sửa lần cuối bởi Kou Togima; 11-09-2015 lúc 10:06.
   Trả lời kèm trích dẫn

  7. #7
   Tham gia ngày
   13-11-2014
   Bài viết
   768
   Cấp độ
   42
   Reps
   2010


   Thời gian: 5/9/10AF
   Địa điểm: Cổng vào thành phố

   Boo-Gleech x 2

   STATUS
   HP: 250
   Level: 20
   Str: 0
   Ins: 10
   Edr: 10
   Agi: 10
   Luk: 0
   ELEMENT
   Fire
   Weak
   Water
   Normal
   Elec
   Weak
   Air
   Normal
   Earth
   Normal
   Dark
   Normal
   Light
   Normal
   1. Guard. Active | Deffensive. Range: Party. Pow: 5.
    Boo-Gleech tự làm cứng **** mình để chống chọi mọi cuộc tấn công. Tăng 10 Agi cho bản thân ở đầu phase.

   2. Rain of Nail. Active | Offensive | Air Instinct. Range: Multi. Pow: 5.
    Boo-Gleech bắn ra làm mưa móng vào đối phương.

   3. Honor Hook. Active | Offensive | Earth Physic. Range: Single. Pow: 10.
    Nhào đến húc vào người một đối thủ.

   4. Do nothing. Active.
    Boo-Gleech không làm gì trong turn này cả.   Strategy
   Battle gồm 2 con Boo-Gleech, một con tấn công, một con phòng thủ.
   Attacking Boo-Gleech: Honor Hook => Do nothing => Rain of Nail.
   Defending Boo-Gleech: Guard => Do nothing.

   Environment
   Ngày.

   Reward
   4 Level cho mỗi người trong party. Thêm 1 Level cho người type battle.
    


   STATUS (giảm 10% ban đêm)
   HP: 250
   Level: 8
   Str: 4
   Ins: 0
   Edr: 2
   Agi: 4
   Luk: 0
   ELEMENT
   Fire
   Normal
   Water
   Normal
   Elec
   Weak
   Air
   Recist
   Earth
   Normal
   Dark
   Normal
   Light
   Normal

   1. Slash. Active | Offensive | Neutral Physic. Range: Single. Pow: 5.
    Sử dụng lông vũ như những mũi dao chẻ đôi kẻ thù.

   2. Air Shuriken. Active | Offensive | Air Physic. Range: Single. Pow: 3.
    Phóng ra những chiếc shuriken bằng gió. Nếu Agi của người sử dụng > Agi kẻ thù, kĩ năng sẽ đánh 2 lần.

   3. Elec Shield. Active | Defensive. Range: 5 Member. Pow: 8.
    Bao bọc cơ thể bởi trường điện từ. Tăng 2 Power khi chống lại đòn tấn công hệ Elec.
    Defend !! - Khi sử dụng kĩ năng này, người sử dụng được tăng 10 agi lập tức trước khi khả năng phòng thủ của skill này có tác dụng.
   4. Minus Gloom. Active | Supportive. Range: Party.
    Phóng ra xung quanh party những bào tử nấm ánh sáng giúp thanh tẩy không khí, kích thích sự hồi phục. Vào cuối mỗi phase, toàn bộ thành viên party được hồi phục 20 Hp.

    
   Money: 250 vin


    
       STATUS
   HP: 250
   Level: 5
   Str: 0
   Ins: 10
   Edr: 0
   Agi: 0
   Luk: 0
   ELEMENT
   Fire
   Normal
   Water
   Normal
   Elec
   Normal
   Air
   Normal
   Earth
   Normal
   Dark
   Normal
   Light
   Normal   1. Healing Glow. Active | Supportive. Range: Single. Pow: 5.
    Tỏa ra phấn hoa Vitata hồi phục vết thương cho đồng đội. Kĩ năng sử dụng Str hoặc Ins.
   2. Neutura Spark. Active | Offensive | Neutral Damage. Range: Single.
    Bắn một khối cầu không khí bị nén chặt về kẻ thù, đẩy chúng lùi ra xa, gây đúng 30 sát thương Neutral lên kẻ thù.

    
   Money: 500 vin


    

    
   Phase 1
   Turn 1: Boo Def: Guard. Active | Deffensive. Range: Party. Pow: 5.
   Shield: 5 x 10 = 50

   Ebb làm cứng cái ấy ấy để đỡ đòn tấn công

   Turn 2: Boo Atk: Honor Hook. Active | Offensive | Earth Physic. Range: Single. Pow: 10.
   Dmg: 10

   Boo húc vào Hạc làm Hạc rên lên trong đau đớn Ơ…ơ…

   => Arata’s HP: 250 – 10 = 240

   Turn 3: Arata: Minus Gloom. Active | Supportive. Range: Party.

   Hạc phóng bẹt bẹt ra ngoài bào tử nấm

   Turn 4: Nguyễn Thiên: Đứng múa lụa giữa trận chiến như đúng rồi

   Cuối phase

   Def’s HP: 250
   Atk’s HP: 250
   Arata’s HP: 250
   Nguyễn Thiên’s HP: 250

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Phase 2
   Turn 1: Boo Def: Do nothing. Active.

   Thấy Thiên đứng múa lụa nên Boo đứng quan ngại không dám làm gì

   Turn 2: Boo Atk: Do nothing. Active.

   Thấy Boo Def đứng quan ngại nên Boo Atk đứng nói chuyện với nó cho vui

   Turn 3: Arata: Slash. Active | Offensive | Neutral Physic. Range: Single. Pow: 5.
   Dmg: 5 x 4 = 20

   Hạc bứt lông Chim bắn vô mẹt Boo Atk
   Boo rên lên trong vô vọng Ơ…ơ…

   => Atk’s HP: 250 – 20 = 230

   Turn 4: Thiên: Neutura Spark. Active | Offensive | Neutral Damage. Range: Single.

   Dmg: 30

   Thiên vận công nén khí Ư…ư…”Bủm” bắn vô mẹt Boo Atk
   Boo rên lên trong vô vọng Ơ…ơ…

   => Atk’s HP: 230 – 30 = 200

   Cuối phase

   Def’s HP: 250
   Atk’s HP: 200
   Arata’s HP: 250
   Nguyễn Thiên’s HP: 250

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Phase 3

   Turn 1: Boo Def: Guard. Active | Deffensive. Range: Party. Pow: 5.
   Shield: 5 x 10 = 50

   Ebb làm cứng cái ấy ấy để đỡ đòn tấn công

   Turn 2: Arata: Elec Shield. Active | Defensive. Range: 5 Member. Pow: 8.
   Shield: 8 x 2 = 16.

   Hạc bao bọc cơ thể trắng trẻo bằng trường điện từ

   Turn 3: Boo Atk: Rain of Nail. Active | Offensive | Air Instinct. Range: Multi. Pow: 5.
   Dmg: (5 x 10 x 2 – 16)/2 = 42

   Boo bắn mưa móng vào cơ thể mỏng manh của Hạc
   Hạc rên lên trong đau đớn Ơ…ơ…

   => Arata’s HP: 250 – 42 = 208

   Turn 4: Thiên: Nghỉ múa lụa Thiên chuyển sang múa cột ở giữa trận chiến như đúng rồi

   Cuối phase

   Def’s HP: 250
   Atk’s HP: 200
   Arata’s HP: 228
   Nguyễn Thiên’s HP: 250

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Phase 4
   Turn 1: Boo Def: Do nothing. Active.

   Thấy Thiên nghỉ múa lụa mà chuyển sang múa cột nên Boo đứng quan ngại không dám làm gì

   Turn 2: Boo Atk: Honor Hook. Active | Offensive | Earth Physic. Range: Single. Pow: 10.
   Dmg: 10

   Boo húc vào Hạc làm Hạc rên lên trong đau đớn Ơ…ơ…

   => Arata’s HP: 228 – 10 = 218

   Turn 3: Arata: Slash. Active | Offensive | Neutral Physic. Range: Single. Pow: 5.
   Dmg: 5 x 4 = 20

   Hạc bứt lông Chim bắn vô mẹt Boo Atk
   Boo rên lên trong vô vọng Ơ…ơ…

   => Atk’s HP: 200 – 20 = 180

   Turn 4: Thiên: Neutura Spark. Active | Offensive | Neutral Damage. Range: Single.

   Dmg: 30

   Thiên vận công nén khí Ư…ư…”Bủm” bắn vô mẹt Boo Atk
   Boo rên lên trong vô vọng Ơ…ơ…

   => Atk’s HP: 180 – 30 = 150

   Cuối phase

   Def’s HP: 250
   Atk’s HP: 150
   Arata’s HP: 238
   Nguyễn Thiên’s HP: 250

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Phase 5
   Turn 1: Boo Def: Guard. Active | Deffensive. Range: Party. Pow: 5.
   Shield: 5 x 10 = 50

   Ebb làm cứng cái ấy ấy để đỡ đòn tấn công

   Turn 2: Boo Atk: Do nothing. Active.

   Boo Atk nổi hứng lắc vòng giữa trận chiến như đúng rồi

   Turn 3, 4: Arata và Thiên thấy Boo lắc vòng nên đứng đó lắc theo

   Cuối phase

   Def’s HP: 250
   Atk’s HP: 150
   Arata’s HP: 250
   Nguyễn Thiên’s HP: 250

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Phase 6

   Turn 1: Boo Def: Do nothing. Active.

   Thấy nguyên đám lắc vòng nên Boo ham hố nhào vô lắc chung

   Turn 2: [B] Boo Atk: Rain of Nail. Active | Offensive | Air Instinct. Range: Multi. Pow: 5.
   Dmg: (5 x 10 x 2 – 16)/2 = 42

   Boo bắn mưa móng vào cơ thể mỏng manh của Hạc
   Hạc rên lên trong đau đớn Ơ…ơ…

   => Arata’s HP: 250 – 42 = 208

   Turn 3: Arata: Slash. Active | Offensive | Neutral Physic. Range: Single. Pow: 5.
   Dmg: 5 x 4 = 20

   Hạc bứt lông Chim bắn vô mẹt Boo Atk
   Boo rên lên trong vô vọng Ơ…ơ…

   => Atk’s HP: 150 – 20 = 130

   Turn 4: Thiên: Neutura Spark. Active | Offensive | Neutral Damage. Range: Single.

   Dmg: 30

   Thiên vận công nén khí Ư…ư…”Bủm” bắn vô mẹt Boo Atk
   Boo rên lên trong vô vọng Ơ…ơ…

   => Atk’s HP: 130 – 30 = 100

   Cuối phase

   Def’s HP: 250
   Atk’s HP: 100
   Arata’s HP: 228
   Nguyễn Thiên’s HP: 250

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Phase 7
   Turn 1: Boo Def: Guard. Active | Deffensive. Range: Party. Pow: 5.
   Shield: 5 x 10 = 50

   Ebb làm cứng cái ấy ấy để đỡ đòn tấn công

   Turn 2: Boo Atk: Honor Hook. Active | Offensive | Earth Physic. Range: Single. Pow: 10.
   Dmg: 10

   Boo húc vào Hạc làm Hạc rên lên trong đau đớn Ơ…ơ…

   => Arata’s HP: 228 – 10 = 218

   Turn 3, 4: Arata và Thiên chuyến sang múa lửa

   Cuối phase

   Def’s HP: 250
   Atk’s HP: 100
   Arata’s HP: 238
   Nguyễn Thiên’s HP: 250

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Phase 8
   Turn 1: Boo Def: Do nothing. Active.

   Thấy Hạc và Thiên đứng múa lửa nên Boo đứng quan ngại không dám làm gì

   Turn 2: Boo Atk: Do nothing. Active.

   Thấy Boo Def đứng quan ngại nên Boo Atk đứng nói chuyện với nó cho vui

   Turn 3: Arata: Slash. Active | Offensive | Neutral Physic. Range: Single. Pow: 5.
   Dmg: 5 x 4 = 20

   Hạc bứt lông Chim bắn vô mẹt Boo Atk
   Boo rên lên trong vô vọng Ơ…ơ…

   => Atk’s HP: 100 – 20 = 80

   Turn 4: Thiên: Neutura Spark. Active | Offensive | Neutral Damage. Range: Single.

   Dmg: 30

   Thiên vận công nén khí Ư…ư…”Bủm” bắn vô mẹt Boo Atk
   Boo rên lên trong vô vọng Ơ…ơ…

   => Atk’s HP: 80 – 30 = 50

   Cuối phase

   Def’s HP: 250
   Atk’s HP: 50
   Arata’s HP: 250
   Nguyễn Thiên’s HP: 250

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Phase 9

   Turn 1: Boo Def: Guard. Active | Deffensive. Range: Party. Pow: 5.
   Shield: 5 x 10 = 50

   Ebb làm cứng cái ấy ấy để đỡ đòn tấn công

   Turn 2: Arata: Elec Shield. Active | Defensive. Range: 5 Member. Pow: 8.
   Shield: 8 x 2 = 16.

   Hạc bao bọc cơ thể trắng trẻo bằng trường điện từ

   Turn 3: Boo Atk: Rain of Nail. Active | Offensive | Air Instinct. Range: Multi. Pow: 5.
   Dmg: (5 x 10 x 2 – 16)/2 = 42

   Boo bắn mưa móng vào cơ thể mỏng manh của Hạc
   Hạc rên lên trong đau đớn Ơ…ơ…

   => Arata’s HP: 250 – 42 = 208

   Turn 4: Thiên đột nhiên hứng lên nhảy hiphop giữa trận chiến như đúng rồi

   Cuối phase

   Def’s HP: 250
   Atk’s HP: 50
   Arata’s HP: 228
   Nguyễn Thiên’s HP: 250

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Phase 10
   Turn 1: Boo Def: Do nothing. Active.

   Thấy Thiên nghỉ múa lửa mà chuyển sang nhảy hiphop nên Boo đứng quan ngại không dám làm gì

   Turn 2: Boo Atk: Honor Hook. Active | Offensive | Earth Physic. Range: Single. Pow: 10.
   Dmg: 10

   Boo húc vào Hạc làm Hạc rên lên trong đau đớn Ơ…ơ…KIMOCHI

   => Arata’s HP: 228 – 10 = 218

   Turn 3: Arata: Slash. Active | Offensive | Neutral Physic. Range: Single. Pow: 5.
   Dmg: 5 x 4 = 20

   Hạc bứt trụi lông Chim bắn vô mẹt Boo Atk
   Boo rên lên trong vô vọng Ơ…ơ…KIMOCHI

   => Atk’s HP: 50 – 20 = 30

   Turn 4: Thiên: Neutura Spark. Active | Offensive | Neutral Damage. Range: Single.

   Dmg: 30

   Thiên vận công nén khí Ư…ư…”Bủm” bắn vô mẹt Boo Atk
   Boo rên lên trong vô vọng Ơ…ơ…

   => Atk’s HP: 30 – 30 = 0

   Cuối phase

   Def’s HP: 250
   Atk’s HP: Boo đã tèo
   Arata’s HP: 238
   Nguyễn Thiên’s HP: 250

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Phase 11
   Turn 1: Boo Def: Guard. Active | Deffensive. Range: Party. Pow: 5.
   Shield: 5 x 10 = 50

   Ebb làm cứng cái ấy ấy để đỡ đòn tấn công

   Turn 2, 3: Arata và Thiên sau khi bùng chái thì 2 đứa khiêu vũ với nhau

   Cuối phase

   Def’s HP: 250
   Atk’s HP: 0
   Arata’s HP: 250
   Nguyễn Thiên’s HP: 250

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Phase 12

   Turn 1: Boo Def: Do nothing. Active.

   Thấy 2 đứa khiêu vũ nên Boo đứng quan ngại không dám làm gì

   Turn 2: Arata: Slash. Active | Offensive | Neutral Physic. Range: Single. Pow: 5.
   Dmg: 5 x 4 = 20

   Hạc bứt lông Chim bắn vô mẹt Boo Def
   Boo rên lên trong vô vọng Ơ…ơ…

   => Def’s HP: 250 – 20 = 230

   Turn 3: Thiên: Neutura Spark. Active | Offensive | Neutral Damage. Range: Single.

   Dmg: 30

   Thiên vận công nén khí Ư…ư…”Bủm” bắn vô mẹt Boo Def
   Boo rên lên trong vô vọng Ơ…ơ…

   => Def’s HP: 230 – 30 = 200

   Cuối phase

   Def’s HP: 200
   Atk’s HP: 0
   Arata’s HP: 250
   Nguyễn Thiên’s HP: 250

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Phase 13
   Turn 1: Boo Def: Guard. Active | Deffensive. Range: Party. Pow: 5.
   Shield: 5 x 10 = 50

   Ebb làm cứng cái ấy ấy để đỡ đòn tấn công

   Turn 2, 3: Arata và Thiên ngồi đánh bài

   Cuối phase

   Def’s HP: 200
   Atk’s HP: 0
   Arata’s HP: 250
   Nguyễn Thiên’s HP: 250

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Phase 14

   Turn 1: Boo Def: Do nothing. Active.

   Thấy 2 đứa đánh bài nên Boo đứng quan ngại không dám làm gì

   Turn 2: Arata: Slash. Active | Offensive | Neutral Physic. Range: Single. Pow: 5.
   Dmg: 5 x 4 = 20

   Hạc bứt lông Chim bắn vô mẹt Boo Def
   Boo rên lên trong vô vọng Ơ…ơ…

   => Def’s HP: 200 – 20 = 180

   Turn 3: Thiên: Neutura Spark. Active | Offensive | Neutral Damage. Range: Single.

   Dmg: 30

   Thiên vận công nén khí Ư…ư…”Bủm” bắn vô mẹt Boo Def
   Boo rên lên trong vô vọng Ơ…ơ…

   => Def’s HP: 180 – 30 = 150

   Cuối phase

   Def’s HP: 150
   Atk’s HP: 0
   Arata’s HP: 250
   Nguyễn Thiên’s HP: 250

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Phase 15
   Turn 1: Boo Def: Guard. Active | Deffensive. Range: Party. Pow: 5.
   Shield: 5 x 10 = 50

   Ebb làm cứng cái ấy ấy để đỡ đòn tấn công

   Turn 2, 3: Arata và Thiên oẳn tù tì

   Cuối phase

   Def’s HP: 150
   Atk’s HP: 0
   Arata’s HP: 250
   Nguyễn Thiên’s HP: 250

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Phase 16

   Turn 1: Boo Def: Do nothing. Active.

   Thấy 2 đứa oẳn tù tì nên Boo đứng quan ngại không dám làm gì

   Turn 2: Arata: Slash. Active | Offensive | Neutral Physic. Range: Single. Pow: 5.
   Dmg: 5 x 4 = 20

   Hạc bứt lông Chim bắn vô mẹt Boo Def
   Boo rên lên trong vô vọng Ơ…ơ…

   => Def’s HP: 150 – 20 = 130

   Turn 3: Thiên: Neutura Spark. Active | Offensive | Neutral Damage. Range: Single.

   Dmg: 30

   Thiên vận công nén khí Ư…ư…”Bủm” bắn vô mẹt Boo Def
   Boo rên lên trong vô vọng Ơ…ơ…

   => Def’s HP: 130 – 30 = 100

   Cuối phase

   Def’s HP: 100
   Atk’s HP: 0
   Arata’s HP: 250
   Nguyễn Thiên’s HP: 250

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Phase 17
   Turn 1: Boo Def: Guard. Active | Deffensive. Range: Party. Pow: 5.
   Shield: 5 x 10 = 50

   Ebb làm cứng cái ấy ấy để đỡ đòn tấn công

   Turn 2, 3: Arata và Thiên chơi nhảy lò cò

   Cuối phase

   Def’s HP: 100
   Atk’s HP: 0
   Arata’s HP: 250
   Nguyễn Thiên’s HP: 250

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Phase 18

   Turn 1: Boo Def: Do nothing. Active.

   Thấy 2 đứa đánh bài nên Boo đứng quan ngại không dám làm gì

   Turn 2: Arata: Slash. Active | Offensive | Neutral Physic. Range: Single. Pow: 5.
   Dmg: 5 x 4 = 20

   Hạc bứt lông Chim bắn vô mẹt Boo Def
   Boo rên lên trong vô vọng Ơ…ơ…

   => Def’s HP: 100 – 20 = 80

   Turn 3: Thiên: Neutura Spark. Active | Offensive | Neutral Damage. Range: Single.

   Dmg: 30

   Thiên vận công nén khí Ư…ư…”Bủm” bắn vô mẹt Boo Def
   Boo rên lên trong vô vọng, đau đớn tột cùng Ơ…ơ…Hự…hự…KIMOCHI

   => Def’s Hp: 80 – 30 = 50

   Cuối phase

   Def’s HP: 50
   Atk’s HP: 0
   Arata’s HP: 250
   Nguyễn Thiên’s HP: 250

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Phase 19
   Turn 1: Boo Def: Guard. Active | Deffensive. Range: Party. Pow: 5.
   Shield: 5 x 10 = 50

   Ebb làm cứng cái ấy ấy để đỡ đòn tấn công

   Turn 2, 3: Arata và Thiên chơi nhảy lò cò

   Cuối phase

   Def’s HP: 50
   Atk’s HP: 0
   Arata’s HP: 250
   Nguyễn Thiên’s HP: 250

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Phase 20

   Turn 1: Boo Def: Do nothing. Active.

   Thấy 2 đứa đánh bài nên Boo đứng quan ngại không dám làm gì

   Turn 2: Arata: Slash. Active | Offensive | Neutral Physic. Range: Single. Pow: 5.
   Dmg: 5 x 4 = 20

   Hạc bứt lông Chim bắn vô mẹt Boo Def
   Boo rên lên trong vô vọng Ơ…ơ…

   => Def’s HP: 50 – 20 = 30

   Turn 3: Thiên: Neutura Spark. Active | Offensive | Neutral Damage. Range: Single.

   Dmg: 30

   Thiên vận công nén khí Ư…ư…”Bủm” bắn vô mẹt Boo Def
   Boo rên lên trong vô vọng, đau đớn tột cùng Ơ…ơ…Hự…hự…KIMOCHI

   => Def’s Hp: 30 – 30 = 0

   Cuối phase

   Def’s HP: 0
   Atk’s HP: 0
   Arata’s HP: 250
   Nguyễn Thiên’s HP: 250
    
   Cuối cùng thì sau khi 2 đứa múa lụa, múa cột, lắc vòng, múa lửa, nhảy hiphop, oẳn tù tì, đánh bài, nhảy lò cò và 2 Boo đứng quan ngại xong thì trận chiến dài lê thê đã kết thúc.

   Arata +5 lvl
   Nguyễn Thiên +4 lvl

   DUYỆT
   - Phase 3 Turn 3 đúng ra phải là Dmg: (5 x 10 - 16) x 2 / 2 = 34.


   @Eva Rasta
   Sửa lần cuối bởi Kou Togima; 12-09-2015 lúc 10:06.
   Trả lời kèm trích dẫn

  8. #8
   Tham gia ngày
   28-12-2014
   Bài viết
   339
   Cấp độ
   2
   Reps
   55   Thời gian: 13/09 10AF
   Địa điểm: Công viên

   Battle
   ____________________________________________________________________________________________________


   STATUS
   HP: 250
   Level: 20
   Str: 0
   Ins: 10
   Edr: 10
   Agi: 10
   Luk: 0
   ELEMENT
   Fire
   Weak
   Water
   Normal
   Elec
   Weak
   Air
   Normal
   Earth
   Normal
   Dark
   Normal
   Light
   Normal
   1. Guard. Active | Deffensive. Range: Party. Pow: 5.
    Boo-Gleech tự làm cứng thân mình để chống chọi mọi cuộc tấn công. Tăng 10 Agi cho bản thân ở đầu phase.

   2. Rain of Nail. Active | Offensive | Air Instinct. Range: Multi. Pow: 5.
    Boo-Gleech bắn ra làm mưa móng vào đối phương, khiến đối phương chịu trạng thái Bleeding.

   3. Honor Hook. Active | Offensive | Earth Physic. Range: Single. Pow: 10.
    Nhào đến húc vào người một đối thủ.

   4. Do nothing. Active.
    Boo-Gleech không làm gì trong turn này cả.   Strategy
   Battle gồm 2 con Boo-Gleech, một con tấn công, một con phòng thủ.
   Attacking Boo-Gleech: Honor Hook => Do nothing => Rain of Nail.
   Defending Boo-Gleech: Guard => Do nothing.

   Environment
   Ngày.

   Reward
   4 Level cho mỗi người trong party. Thêm 1 Level cho người type battle.
    

   STATUS
   HP: 500
   Level: 6
   Str: 2
   Ins: 0
   Edr: 6
   Agi: 0
   Luk: 2
   ELEMENT
   Fire
   Normal
   Water
   Normal
   Elec
   Normal
   Air
   Normal
   Earth
   Normal
   Dark
   Normal
   Light
   Normal

   1. Guard. Active | Defensive. Range: 5 Member. Pow: 5.
    Cường hóa lớp giáp bên ngoài da, phòng thủ đòn tấn công của kẻ thù. Khi sử dụng kĩ năng này, người sử dụng được tăng 5 agi lập tức trước khi khả năng phòng thủ của skill này có tác dụng.

   2. Minus Gloom. Active | Supportive. Range: Party.
    Phóng ra xung quanh party những bào tử nấm ánh sáng giúp thanh tẩy không khí, kích thích sự hồi phục. Vào cuối mỗi phase, toàn bộ thành viên party được hồi phục 20 Hp.

    
   Money: 500 vin


    
    

   STATUS
   HP: 250
   Level: 7
   Str: 2
   Ins: 4
   Edr: 0
   Agi: 8
   Luk: 0
   ELEMENT
   Fire
   Normal
   Water
   Normal
   Elec
   Normal
   Air
   Weak
   Earth
   Resist
   Dark
   Normal
   Light
   Normal


   1. Bite. Active | Offensive | Air Damage. Range: Single. Pow: 5.
    Ngoạm lấy kẻ thù với đôi nanh nhọn hoắt. Kĩ năng này có thể tính bằng Str hoặc Ins.

   2. Jumping Stone. Active | Offensive | Earth Instinct. Range: Single. Pow: 5.
    Dùng sức hất một tảng đá vào kẻ thù

   3. Knowledge of the Ice Queen. Special Skill | Passive | Supportive
    Nâng cao độ dày của khuôn mặt, chống chọi với mọi loại gạch đá thị phi của nhân loại. Lần đầu tiên bị tấn công bằng element hệ Water hay hệ Earth, người sử được miễn nhiễm sát thương của đòn đấy, lấy hết toàn bộ số Power của đòn đấy cộng vào Str hoặc Ins hoặc Edr của bản thân. Hiệu lực hết battle.

    
   Money: 500 vin


    
    


   STATUS
   HP: 250
   Level: 6
   Str: 0
   Ins: 8
   Edr: 0
   Agi: 1
   Luk: 3
   ELEMENT
   Fire
   Normal
   Water
   Normal
   Elec
   Weak
   Air
   Weak
   Earth
   Null
   Dark
   Normal
   Light
   Normal

   1. Flying. Passive | Special. Range: Self.
    Áp dụng khả năng bay của bản thân vào chiến đấu. Tăng 2 bậc element Earth nhưng hạ 2 bậc element Air và Elec của người sử dụng.

   2. Minos Vent. Active | Offensive | Air Instinct. Range: Single. Pow: 5.
    Quạt ra một cơn gió hất tung kẻ thù.

    
   Money: 500 vin


    


    


   STATUS
   HP: 250
   Level: 6
   Str: 0
   Ins: 12
   Edr: 0
   Agi: 0
   Luk: 0
   ELEMENT
   Fire
   Normal
   Water
   Normal
   Elec
   Normal
   Air
   Normal
   Earth
   Normal
   Dark
   Weak
   Light
   Resist

   1. Healing Glow. Active | Supportive. Range: Single. Pow: 5.
    Tỏa ra phấn hoa Vitata hồi phục vết thương cho đồng đội. Kĩ năng sử dụng Str hoặc Ins.

   2. Minos Glow. Active | Offensive | Light Instinct. Range: Single. Pow: 5.
    Phóng ra những đốm sáng li ti, tập trung chúng lại quay ngón tay, bắn chúng thẳng vào kẻ thù.

    

    


   PHASE 1
   Do Environment là Ngày nên Murshid được tăng 10% tất cả chỉ số
   Murshid's Str = 2 x 1.1 = 2.2 = 2
   Murshid's Ins = 0 x 1.1 = 0
   Murshid's Edr = 8 x 1.1 = 8.8 = 9
   Murshid's Agi = 0 x 1.1 = 0
   Murshid's Luk = 2 x 1.1 = 2.2 = 2

   Thứ tự đánh:
   Defending Boo-Gleech [Guard] (20 Agi) -> Attacking Boo-Gleech (10 Agi) -> Rue (8 Agi) -> Fukurou (1 Agi) -> Murshid (0 Agi)-> Mikaya (0 Agi)


   Turn 1: Defending-Boo Gleech [Guard> Active | Defensive | Range: Party | Pow: 5]
   Target: All Allies
   Shield's HP = Edr x Pow = 10 x 5 = 50

   Turn 2: Attacking-Boo Gleech [Honor Hook> Active | Offensive | Earth | Physic | Range: Single | Pow: 10]
   Target: Rue
   Rue kích hoạt [Knowledge of Ice Queen> Special Skill | Passive | Supportive]: Hấp thụ Pow của đòn đánh, chuyển thành Ins và vô hiệu hóa sát thương đòn đánh.
   Rue's Ins = 4 + 10 = 14.

   Turn 3: Rue [Bite> Active | Offensive | Element: Air | Range: Single | Pow: 10]
   Target: Defending Boo-Gleech [Shield's HP = 50]
   Damage = Ins x Pow - Shield= 14 x 5 - 50 = 70 - 50 = 20
   Defensive Boo-Gleech's HP = 250 - 20 = 230

   Turn 4: Fukurou [Minos Vent> Active | Offensive | Air | Instinct | Range: Single | Pow: 5]
   Target: Defending Boo-Gleech [Shield's HP = 0]
   Damage = Ins x Pow - Shield = 8 x 5 - 0 = 40
   Defensive Boo-Gleech's HP = 230 - 40 = 190

   Turn 5: Murshid [Minus Gloom> Active | Supportive | Range: Party]
   Rue, Fukurou, Murshid, Mikaya được hồi 20 hp vào cuối mỗi phase, duy trì hết battle [Regen]

   Turn 6: Mikaya [Minos Glow> Active | Offensive | Light | Instinct | Range: Single | Pow: 5]
   Target: Defending Boo-Gleech [Shield's HP = 0]
   Damage = Ins x Pow - Shied = 12 x 5 - 0 = 60
   Defending Boo-Gleech's HP = 190 - 60 = 130

   Tổng kết Phase 1:
   Defending Boo-Gleech's HP: 130
   Attacking Boo-Gleech's HP: 250
   Rue's HP: 250
   Fukurou's HP: 250
   Murshid's HP: 500
   Mikaya's HP: 250

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   PHASE 2

   Thứ tự đánh:
   Defending Boo-Gleech (10 Agi) -> Attacking Boo-Gleech (10 Agi) -> Rue (8 Agi) -> Fukurou (1 Agi)-> Murshid (0 Agi) -> Mikaya (0 Agi)


   Turn 1: Defending Boo-Gleech[Do Nothing> Active]

   Turn 2: Attacking Boo-Gleech[Do Nothing> Active]

   Turn 3: Rue [Bite> Active | Offensive | Element: Air | Range: Single | Pow: 10]
   Target: Defending Boo-Gleech
   Damage = Ins x Pow= 14 x 5 = 70
   Defensive Boo-Gleech's HP = 130 - 70 = 60

   Turn 4: Fukurou [Minos Vent> Active | Offensive | Air | Instinct | Range: Single | Pow: 5]
   Target: Attacking Boo-Gleech
   Damage = Ins x Pow - Shield = 8 x 5 - 0 = 40
   Attacking Boo-Gleech's HP = 250 - 40 = 210

   Turn 5: Murshid [Minus Gloom> Active | Supportive | Range: Party]
   Rue, Fukurou, Murshid, Mikaya được hồi 20 hp vào cuối mỗi phase, duy trì hết battle [Regen]

   Turn 6: Mikaya [Minos Glow> Active | Offensive | Light | Instinct | Range: Single | Pow: 5]
   Target: Defending Boo-Gleech
   Damage = Ins x Pow = 12 x 5 = 60
   Defending Boo-Gleech's HP = 60 - 60 = 0 (Death)

   Tổng kết Phase 2:
   Defending Boo-Gleech's HP: 0 (Death)
   Attacking Boo-Gleech's HP: 210
   Rue's HP: 250
   Fukurou's HP: 250
   Murshid's HP: 500
   Mikaya's HP: 250

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   PHASE 3

   Thứ tự đánh:
   Attacking Boo-Gleech (10 Agi) -> Rue (8 Agi) -> Fukurou (1 Agi) -> Murshid (0 Agi) -> Mikaya (0 Agi)


   Turn 1: Attacking-Boo Gleech [Rain of Nail | Active | Offensive | Air | Instinct | Range: Multi | Pow: 5]
   Target: All Opponents
   Damage = Ins x Pow = 10 x 5 = 50
   Rue's HP = 250 - 50 = 200 (Bleeding)
   Fukurou's HP = 250 - 50 x 2 = 250 - 100 = 150 (Bleeding) (Fukurou Weak to Air Element)
   Mikaya's HP = 250 - 50 = 200 (Bleeding)
   Murshid's HP = 500 - 50 = 450 (Bleeding)

   Turn 2: Rue [Bite> Active | Offensive | Element: Air | Range: Single | Pow: 10]
   Target: Attacking Boo-Gleech
   Damage = Ins x Pow= 14 x 5 = 70
   Attacking Boo-Gleech's HP = 210 - 70 = 140
   Rue bị Bleeding!
   Rue's HP = 200 - (Attacking Boo-Gleech's Str + 100) = 200 - (0 + 100) = 100

   Turn 3: Fukurou [Minos Vent> Active | Offensive | Air | Instinct | Range: Single | Pow: 5]
   Target: Attacking Boo-Gleech
   Damage = Ins x Pow = 8 x 5 = 40
   Attacking Boo-Gleech's HP = 140 - 40 = 100
   Fukurou bị Bleeding!
   Fukurou's HP = 150 - (Attacking Boo-Gleech's Str + 100) = 150 - (0 + 100) = 50

   Turn 4: Murshid [Minus Gloom> Active | Supportive | Range: Party]
   Rue, Fukurou, Murshid, Mikaya được hồi 20 hp vào cuối mỗi phase, duy trì hết battle [Regen]
   Murshid bị Bleading!
   Murshid's HP = 450 - (Attacking Boo-Gleech's Str + 100) = 450 - (0 + 100) = 350

   Turn 5: Mikaya [Healing Glow> Active | Supportive | Range: Single | Pow: 5]
   Target: Fukurou
   Heal = Ins x Pow = 12 x 5 = 60
   Fukurou's HP = 50 + 60 = 110
   Mikaya bị Bleeding!
   Mikaya's HP = 200 - (Attacking Boo-Gleech's Str + 100) = 200 - (0 + 100) = 100

   [Regen]Rue's HP = 100 + 20 = 120
   [Regen]Fukurou's HP = 110 + 20 = 130
   [Regen]Murshid's HP = 350 + 20 = 370
   [Regen]Mikaya's HP = 100 + 20 = 120

   Tổng kết Phase 1:
   Defending Boo-Gleech's HP: 0 (Death)
   Attacking Boo-Gleech's HP: 100
   Rue's HP: 120
   Fukurou's HP: 130
   Murshid's HP: 370
   Mikaya's HP: 120

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   PHASE 4

   Thứ tự đánh:
   Attacking Boo-Gleech (10 Agi) -> Rue (8 Agi) -> Fukurou (1 Agi) -> Murshid (0 Agi) -> Mikaya (0 Agi)


   Turn 2: Attacking-Boo Gleech [Honor Hook> Active | Offensive | Earth | Physic | Range: Single | Pow: 10]
   Target: Murshid
   Damage = 10 (Do Str = 0)
   Murshid's HP = 370 - 10 = 360

   Turn 2: Rue [Bite> Active | Offensive | Element: Air | Range: Single | Pow: 10]
   Target: Attacking Boo-Gleech
   Damage = Ins x Pow= 14 x 5 = 70
   Attacking Boo-Gleech's HP = 100 - 70 = 30
   Rue bị Bleeding!
   Rue's HP = 120 - (Attacking Boo-Gleech's Str + 100) = 120 - (0 + 100) = 20

   Turn 3: Fukurou [Minos Vent> Active | Offensive | Air | Instinct | Range: Single | Pow: 5]
   Target: Attacking Boo-Gleech
   Damage = Ins x Pow = 8 x 5 = 40
   Attacking Boo-Gleech's HP = 30 - 40 = 0 (Death)
   Fukurou bị Bleeding!
   Fukurou's HP = 130 - (Attacking Boo-Gleech's Str + 100) = 130 - (0 + 100) = 30

   Turn 4: Murshid
   Murshid bị Bleading!
   Murshid's HP = 360 - (Attacking Boo-Gleech's Str + 100) = 360 - (0 + 100) = 260

   Turn 5: Mikaya
   Mikaya bị Bleeding!
   Mikaya's HP = 120 - (Attacking Boo-Gleech's Str + 100) = 120 - (0 + 100) = 20

   [Regen]Rue's HP = 20 + 20 = 40
   [Regen]Fukurou's HP = 30 + 20 = 50
   [Regen]Murshid's HP = 260 + 20 = 280
   [Regen]Mikaya's HP = 20 + 20 = 40

   Tổng kết Phase 1:
   Defending Boo-Gleech's HP: 0 (Death)
   Attacking Boo-Gleech's HP: 0 (Death)
   Rue's HP: 40
   Fukurou's HP: 50
   Murshid's HP: 280
   Mikaya's HP: 40

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   BATTLE END! BBCS WIN!!
   Rue + 4 level
   Murshid + 4 level
   Mukurou + 4 level
   Mikaya + 5 level


    


   DUYỆT
   - Minus Gloom chỉ cần sử dụng một lần là tác dụng hết battle nha.

   ____________________________________________________________________________________________________

   @oOReismeeOo @Solid @Con Hươu

   Sửa lần cuối bởi Kou Togima; 11-09-2015 lúc 10:15.
   Trả lời kèm trích dẫn

  9. Training Battle

   STATUS
   HP: 500
   Level: 7
   Str: 5
   Ins: 1
   Edr: 6
   Agi: 2
   Luk: 0
   ELEMENT
   Fire
   Normal
   Water
   Resist
   Elec
   Weak
   Air
   Normal
   Earth
   Normal
   Dark
   Normal
   Light
   Normal
   1. Water Shot. Active | Offensive | Water Physic. Range: Single. Pow: 5.
    Bắn một tia nước có tốc độ cao vào kẻ thù.

   2. Water Shield. Active | Defensive . Range: 5 Member. Pow: 4.
    Tạo một lá chắn nhỏ bằng nước, che chắn cho đồng đội. Tăng 2 Power khi chống lại đòn tấn công hệ Water.
    Defend !! - Khi sử dụng kĩ năng này, người sử dụng được tăng 10 agi lập tức trước khi khả năng phòng thủ của skill này có tác dụng.

    
   Money: 500 vin


    

    
   STATUS
   HP: 250
   Level: 8
   Str: 3
   Ins: 8
   Edr: 0
   Agi: 3
   Luk: 2
   ELEMENT
   Fire
   Normal
   Water
   Normal
   Elec
   Resist
   Air
   Normal
   Earth
   Weak
   Dark
   Normal
   Light
   Normal

   1. Flying Rock . Active | Offensive | Earth Instinct. Range: Single. Pow: 5.
    Phóng một viên đá vào mặt kẻ thù.

   2. Electro Lance . Active | Offensive | Elec Physic. Range: Single. Pow: 5.
    Phóng một thanh lao bằng điện xuyên thủng kẻ thù.

    
   Money: 500 vin


    

    
   STATUS
   HP: 250
   Level: 5
   Str: 0
   Ins: 4
   Edr: 0
   Agi: 6
   Luk: 0
   ELEMENT
   Fire
   Normal
   Water
   Resist
   Elec
   Weak
   Air
   Normal
   Earth
   Normal
   Dark
   Normal
   Light
   Normal

   1. Slap . Active Active | Offensive | Neutral Damage. Range: Single. Pow: 3.
    Nhảy tới vả mặt kẻ thù. Nếu người sử dụng có Luk cao hơn mục tiêu, kĩ năng này nhân đôi sát thương.

   2. Minos Aqua . Active | Offensive | Water Instinct. Range: Single. Pow: 5.
    Phóng ra một quả cầu nước bắn vào kẻ thù.

    
   Money: 500 vin


    

    

   STATUS
   HP = 500
   Level: 5
   Str: 0
   Ins: 0
   Edr: 9
   Agi: 3
   Luk: 0
   ELEMENT
   Fire
   Normal
   Water
   Normal
   Elec
   Normal
   Air
   Normal
   Earth
   Normal
   Dark
   Normal
   Light
   Normal

   1. Guard. Active | Defensive. Range: 5 Member. Pow: 5.
    Cường hóa lớp giáp bên ngoài da, phòng thủ đòn tấn công của kẻ thù. Khi sử dụng kĩ năng này, người sử dụng được tăng 5 agi lập tức trước khi khả năng phòng thủ của skill này có tác dụng.
   2. Petit Guard. Active | Defensive. Range: 5 Member. Pow: 4.
    Phóng ra trước đồng đội, đỡ đòn tấn công của kẻ thù.
    Defend !! - Khi sử dụng kĩ năng này, người sử dụng được tăng 10 agi lập tức trước khi khả năng phòng thủ của skill này có tác dụng.

    
   Money: 500 vin


    


       Boo-Gleech x 2

   STATUS
   HP: 250
   Level: 20
   Str: 0
   Ins: 10
   Edr: 10
   Agi: 10
   Luk: 0
   ELEMENT
   Fire
   Weak
   Water
   Normal
   Elec
   Weak
   Air
   Normal
   Earth
   Normal
   Dark
   Normal
   Light
   Normal
   1. Guard. Active | Deffensive. Range: Party. Pow: 5.
    Boo-Gleech tự làm cứng thân mình để chống chọi mọi cuộc tấn công. Tăng 10 Agi cho bản thân ở đầu phase.

   2. Rain of Nail. Active Active | Offensive | Air Instinct. Range: Multi. Pow: 5.
    Boo-Gleech bắn ra làm mưa móng vào đối phương.

   3. Honor Hook. Active | Offensive | Earth Physic. Range: Single. Pow: 10.
    Nhào đến húc vào người một đối thủ.

   4. Do nothing. Active.
    Boo-Gleech không làm gì trong turn này cả.   Strategy
   Attacking Boo-Gleech: Honor Hook => Do nothing => Rain of Nail.
   Defending Boo-Gleech: Guard => Do nothing.

   Environment
   Daytime

   Reward
   4 Level cho mỗi người trong party. Thêm 1 Level cho người type battle.

    


   Do Isabella và Poi nhóm Dawn nên tăng stat 10%
   Isa Edr 9 > 10
   Poi Agi 6 > 7

   BATTLE … START!!


   Phase 1

   Turn 1 : Isabella

   Petit Guard

   Shield = 10 x 4 = 40

   Turn 2 : Attacking Boo-Gleech
   Honor Hook. Active | Offensive | Earth Physic. Range: Single. Pow: 10.

   Dmg = 10

   Isa’s shield = 40 – 10 = 30

   Turn 3 : Defending Boo-Gleech

   Guard. Active | Deffensive. Range: Party. Pow: 5.

   Shield = 5 x 10 = 50

   Turn 4 : Poi

   Minos Aqua. Active | Offensive | Water Instinct. Range: Single. Pow: 5.

   Dmg = 4 x 5 = 20

   Defending Boo-Gleech Shield : 50 – 20 = 30

   Turn 5 : Rinky

   Flying Rock. Active | Offensive | Earth Instinct. Range: Single. Pow: 5.

   Dmg = 8 x 5 = 40

   Defending Boo-Gleech Shield : 30 – 40 = -10

   Defending Boo-Gleech HP : 240

   Turn 6 : Sara Milano

   Water Shot. Active | Offensive | Water Physic. Range: Single. Pow: 5.

   Dmg = 5 x 5 = 25

   Defending Boo-Gleech HP : 240 – 25 = 215

   End Phase 1
   Hp Party :
   • Raizar : 250
   • Sara Milano: 500
   • Isabella : 500
   • Poi : 250
   Hp enermy:
   • Attacking Boo-Gleech : 250
   • Defending Boo-Gleech : 215

   Phase 2

   Turn 1 : Isabella

   Petit Guard

   Shield = 10 x 4 = 40

   Turn 2 : Attacking Boo-Gleech
   Do nothing. Active.

   Turn 3 : Defending Boo-Gleech

   Do nothing. Active.

   Turn 4 : Poi

   Minos Aqua. Active | Offensive | Water Instinct. Range: Single. Pow: 5.

   Targer : Attacking Boo-Gleech

   Dmg = 4 x 5 = 20

   Attacking Boo-Gleech HP : 250 – 20 = 230

   Turn 5 : Rinky

   Flying Rock. Active | Offensive | Earth Instinct. Range: Single. Pow: 5.

   Targer : Attacking Boo-Gleech

   Dmg = 8 x 5 = 40

   Attacking Boo-Gleech HP : 230 – 40 = 190

   Turn 6 : Sara Milano

   Water Shot. Active | Offensive | Water Physic. Range: Single. Pow: 5.

   Targer : Attacking Boo-Gleech

   Dmg = 5 x 5 = 25

   Attacking Boo-Gleech HP : 190 – 25 = 165   End Phase 2
   Hp Party :
   • Raizar : 250
   • Sara Milano: 500
   • Isabella : 500
   • Poi : 250
   Hp enermy:
   • Attacking Boo-Gleech : 165
   • Defending Boo-Gleech : 215

   Phase 3

   Turn 1 : Isabella

   Petit Guard

   Shield = 10 x 4 = 40

   Turn 2 : Attacking Boo-Gleech
   Honor Hook. Rain of Nail. Active | Offensive | Air Instinct. Range: Multi. Pow: 5.

   Dmg = 5 x 10 = 50

   Isa’s HP = 500 – ( (50 x 4) – 40) = 340

   Turn 3 : Defending Boo-Gleech

   Guard. Active | Deffensive. Range: Party. Pow: 5.

   Shield = 5 x 10 = 50

   Turn 4 : Poi

   Minos Aqua. Active | Offensive | Water Instinct. Range: Single. Pow: 5.

   Dmg = 4 x 5 = 20

   Defending Boo-Gleech Shield : 50 – 20 = 30

   Turn 5 : Rinky

   Flying Rock. Active | Offensive | Earth Instinct. Range: Single. Pow: 5.

   Dmg = 8 x 5 = 40

   Defending Boo-Gleech Shield : 30 – 40 = -10

   Defending Boo-Gleech HP : 205

   Turn 6 : Sara Milano

   Water Shot. Active | Offensive | Water Physic. Range: Single. Pow: 5.

   Dmg = 5 x 5 = 25

   Defending Boo-Gleech HP : 205 – 25 = 180

   End Phase 3
   Hp Party :
   • Raizar : 250
   • Sara Milano: 500
   • Isabella : 340
   • Poi : 250
   Hp enermy:
   • Attacking Boo-Gleech : 165
   • Defending Boo-Gleech : 180
   Phase 4

   Turn 1 : Isabella

   Petit Guard

   Shield = 10 x 4 = 40

   Turn 2 : Attacking Boo-Gleech
   Honor Hook. Active | Offensive | Earth Physic. Range: Single. Pow: 10.

   Dmg = 10

   Isa’s shield = 40 – 10 = 30

   Turn 3 : Defending Boo-Gleech

   Do nothing. Active.

   Turn 4 : Poi

   Minos Aqua. Active | Offensive | Water Instinct. Range: Single. Pow: 5.

   Dmg = 4 x 5 = 20

   Targer : Attacking Boo-Gleech

   Attacking Boo-Gleech HP = 165 – 20 = 145

   Turn 5 : Rinky

   Targer : Attacking Boo-Gleech

   Flying Rock. Active | Offensive | Earth Instinct. Range: Single. Pow: 5.

   Dmg = 8 x 5 = 40

   Attacking Boo-Gleech HP : 145 – 40 = 105

   Turn 6 : Sara Milano

   Water Shot. Active | Offensive | Water Physic. Range: Single. Pow: 5.

   Dmg = 5 x 5 = 25

   Attacking Boo-Gleech HP : 105 – 25 = 80   End Phase 4
   Hp Party :
   • Raizar : 250
   • Sara Milano: 500
   • Isabella : 336
   • Poi : 250
   Hp enermy:
   • Attacking Boo-Gleech : 80
   • Defending Boo-Gleech : 180   Phase 5

   Turn 1 : Isabella

   Petit Guard

   Shield = 10 x 4 = 40

   Turn 2 : Attacking Boo-Gleech
   Do nothing. Active.

   Turn 3 : Defending Boo-Gleech

   Guard. Active | Deffensive. Range: Party. Pow: 5.

   Shield = 5 x 10 = 50

   Turn 4 : Poi

   Minos Aqua. Active | Offensive | Water Instinct. Range: Single. Pow: 5.

   Dmg = 4 x 5 = 20

   Defending Boo-Gleech Shield : 50 – 20 = 30

   Turn 5 : Rinky

   Flying Rock. Active | Offensive | Earth Instinct. Range: Single. Pow: 5.

   Dmg = 8 x 5 = 40

   Defending Boo-Gleech Shield : 30 – 40 = -10

   Defending Boo-Gleech HP : 180 – 10 = 170

   Turn 6 : Sara Milano

   Water Shot. Active | Offensive | Water Physic. Range: Single. Pow: 5.

   Dmg = 5 x 5 = 25

   Defending Boo-Gleech HP : 170 – 25 = 145   End Phase 5
   Hp Party :
   • Raizar : 250
   • Sara Milano: 500
   • Isabella : 340
   • Poi : 250
   Hp enermy:
   • Attacking Boo-Gleech : 80
   • Defending Boo-Gleech : 145   Phase 6

   Turn 1 : Isabella

   Petit Guard

   Shield = 10 x 4 = 40

   Turn 2 : Attacking Boo-Gleech

   Rain of Nail. Active | Offensive | Air Instinct. Range: Multi. Pow: 5.

   Dmg = 5 x 10 = 50

   Isa’s HP : 340 – ( (50 x 4) – 40) = 180

   Turn 3 : Defending Boo-Gleech

   Do nothing. Active.


   Turn 4 : Poi

   Minos Aqua. Active | Offensive | Water Instinct. Range: Single. Pow: 5.

   Targer : Attacking Boo-Gleech

   Dmg = 4 x 5 = 20

   Attacking Boo-Gleech HP : 80 – 20 = 60

   Turn 5 : Rinky

   Targer : Attacking Boo-Gleech

   Flying Rock. Active | Offensive | Earth Instinct. Range: Single. Pow: 5.

   Dmg = 8 x 5 = 40

   Attacking Boo-Gleech HP : 60 – 40 = 20

   Turn 6 : Sara Milano

   Water Shot. Active | Offensive | Water Physic. Range: Single. Pow: 5.

   Dmg = 5 x 5 = 25

   Attacking Boo-Gleech HP : 20 – 25 = -5


   End Phase 6
   Hp Party :
   • Raizar : 250
   • Sara Milano: 500
   • Isabella : 180
   • Poi : 250
   Hp enermy:
   • Attacking Boo-Gleech : 0
   • Defending Boo-Gleech : 145
   Phase 7

   Turn 1 : Isabella

   Petit Guard

   Shield = 10 x 4 = 40


   Turn 2 : Defending Boo-Gleech

   Guard. Active | Deffensive. Range: Party. Pow: 5.

   Shield = 5 x 10 = 50

   Turn 3 : Poi

   Minos Aqua. Active | Offensive | Water Instinct. Range: Single. Pow: 5.

   Dmg = 4 x 5 = 20

   Defending Boo-Gleech Shield : 50 – 20 = 30

   Turn 4 : Rinky

   Flying Rock. Active | Offensive | Earth Instinct. Range: Single. Pow: 5.

   Dmg = 8 x 5 = 40

   Defending Boo-Gleech Shield : 30 – 40 = -10

   Defending Boo-Gleech HP : 145 – 10 = 135

   Turn 5 : Sara Milano

   Water Shot. Active | Offensive | Water Physic. Range: Single. Pow: 5.

   Dmg = 5 x 5 = 25

   Defending Boo-Gleech HP : 135 – 25 = 110   End Phase 7
   Hp Party :
   • Raizar : 250
   • Sara Milano: 500
   • Isabella : 180
   • Poi : 250
   Hp enermy:
   • Attacking Boo-Gleech : 0
   • Defending Boo-Gleech : 110   Phase 8

   Turn 1 : Isabella

   Petit Guard

   Shield = 10 x 4 = 40

   Turn 2 : Defending Boo-Gleech

   Do nothing. Active.

   Turn 4 : Poi

   Minos Aqua. Active | Offensive | Water Instinct. Range: Single. Pow: 5.

   Dmg = 4 x 5 = 20

   Defending Boo-Gleech Shield : 110 – 20 = 90

   Turn 5 : Rinky

   Flying Rock. Active | Offensive | Earth Instinct. Range: Single. Pow: 5.

   Dmg = 8 x 5 = 40

   Defending Boo-Gleech HP : 90 – 40 = 50

   Turn 6 : Sara Milano

   Water Shot. Active | Offensive | Water Physic. Range: Single. Pow: 5.

   Dmg = 5 x 5 = 25

   Defending Boo-Gleech HP : 50 – 25 = 25   End Phase 8
   Hp Party :
   • Raizar : 250
   • Sara Milano: 500
   • Isabella : 180
   • Poi : 250
   Hp enermy:
   • Attacking Boo-Gleech : 0
   • Defending Boo-Gleech : 25


   Phase 9

   Turn 1 : Isabella

   Petit Guard

   Shield = 10 x 4 = 40

   Turn 3 : Defending Boo-Gleech

   Guard. Active | Deffensive. Range: Party. Pow: 5.

   Shield = 5 x 10 = 50

   Turn 4 : Poi

   Minos Aqua. Active | Offensive | Water Instinct. Range: Single. Pow: 5.

   Dmg = 4 x 5 = 20

   Defending Boo-Gleech Shield : 50 – 20 = 30

   Turn 5 : Rinky

   Flying Rock. Active | Offensive | Earth Instinct. Range: Single. Pow: 5.

   Dmg = 8 x 5 = 40

   Defending Boo-Gleech Shield : 30 – 40 = -10

   Defending Boo-Gleech HP : 25 – 10 = 15

   Turn 6 : Sara Milano

   Water Shot. Active | Offensive | Water Physic. Range: Single. Pow: 5.

   Dmg = 5 x 5 = 25

   Defending Boo-Gleech HP : 15 – 25 = -10


   End Phase 1
   Hp Party :
   • Raizar : 250
   • Sara Milano: 500
   • Isabella : 180
   • Poi : 250
   Hp enermy:
   • Attacking Boo-Gleech : 0
   • Defending Boo-Gleech : 0
   GAME .... SET!
   • Rinky Raizar nhận 5 lv (type).
   • Isabella nhận 4 lv.
   • Poi nhận 4 lv.
   • Sara Milano nhận 4 lv.


    


   DUYỆT
   - Phase 1 và các phase tương tự: Do Defending Boo-Gleech sau khi dùng Guard thì tăng 10 Agi nên sẽ đi ở Turn 1 mới đúng.


   @HT Rosa
   @Yomigana Ryu
   @Vanilla Jeje

   Sửa lần cuối bởi Kou Togima; 12-09-2015 lúc 10:46.
   Trả lời kèm trích dẫn

  10. Training Battle

   STATUS
   HP: 500
   Level: 7
   Str: 5
   Ins: 1
   Edr: 6
   Agi: 2
   Luk: 0
   ELEMENT
   Fire
   Normal
   Water
   Resist
   Elec
   Weak
   Air
   Normal
   Earth
   Normal
   Dark
   Normal
   Light
   Normal
   1. Water Shot. Active | Offensive | Water Physic. Range: Single. Pow: 5.
    Bắn một tia nước có tốc độ cao vào kẻ thù.

   2. Water Shield. Active | Defensive . Range: 5 Member. Pow: 4.
    Tạo một lá chắn nhỏ bằng nước, che chắn cho đồng đội. Tăng 2 Power khi chống lại đòn tấn công hệ Water.
    Defend !! - Khi sử dụng kĩ năng này, người sử dụng được tăng 10 agi lập tức trước khi khả năng phòng thủ của skill này có tác dụng.

    
   Money: 500 vin


    

    
   STATUS
   HP: 250
   Level: 8
   Str: 3
   Ins: 8
   Edr: 0
   Agi: 3
   Luk: 2
   ELEMENT
   Fire
   Normal
   Water
   Normal
   Elec
   Resist
   Air
   Normal
   Earth
   Weak
   Dark
   Normal
   Light
   Normal

   1. Flying Rock . Active | Offensive | Earth Instinct. Range: Single. Pow: 5.
    Phóng một viên đá vào mặt kẻ thù.

   2. Electro Lance . Active | Offensive | Elec Physic. Range: Single. Pow: 5.
    Phóng một thanh lao bằng điện xuyên thủng kẻ thù.

    
   Money: 500 vin


    

    
   STATUS
   HP: 250
   Level: 5
   Str: 0
   Ins: 4
   Edr: 0
   Agi: 6
   Luk: 0
   ELEMENT
   Fire
   Normal
   Water
   Resist
   Elec
   Weak
   Air
   Normal
   Earth
   Normal
   Dark
   Normal
   Light
   Normal

   1. Slap . Active Active | Offensive | Neutral Damage. Range: Single. Pow: 3.
    Nhảy tới vả mặt kẻ thù. Nếu người sử dụng có Luk cao hơn mục tiêu, kĩ năng này nhân đôi sát thương.

   2. Minos Aqua . Active | Offensive | Water Instinct. Range: Single. Pow: 5.
    Phóng ra một quả cầu nước bắn vào kẻ thù.

    
   Money: 500 vin


    

    

   STATUS
   HP = 500
   Level: 5
   Str: 0
   Ins: 0
   Edr: 9
   Agi: 3
   Luk: 0
   ELEMENT
   Fire
   Normal
   Water
   Normal
   Elec
   Normal
   Air
   Normal
   Earth
   Normal
   Dark
   Normal
   Light
   Normal

   1. Guard. Active | Defensive. Range: 5 Member. Pow: 5.
    Cường hóa lớp giáp bên ngoài da, phòng thủ đòn tấn công của kẻ thù. Khi sử dụng kĩ năng này, người sử dụng được tăng 5 agi lập tức trước khi khả năng phòng thủ của skill này có tác dụng.
   2. Petit Guard. Active | Defensive. Range: 5 Member. Pow: 4.
    Phóng ra trước đồng đội, đỡ đòn tấn công của kẻ thù.
    Defend !! - Khi sử dụng kĩ năng này, người sử dụng được tăng 10 agi lập tức trước khi khả năng phòng thủ của skill này có tác dụng.

    
   Money: 500 vin


    


       Still Unholy Creature

   STATUS
   HP: 200
   Level: 20
   Str: 10
   Ins: 10
   Edr: 0
   Agi: 12
   Luk: 0
   ELEMENT
   Fire
   Normal
   Water
   Normal
   Elec
   Normal
   Air
   Normal
   Earth
   Normal
   Dark
   Resist
   Light
   Weak
   1. My Story. Active | Supportive. Range: Multi.
    Sinh vật kể về chuyện đời của mình qua các tiếng gào thét. Agi của toàn bộ đối thủ giảm về 0 vào phase sau, kéo dài một phase.

   2. Scratch be Real. Active | Offensive | Dark Physic. Range: Single. Pow: 15.
    Sinh vật dồn sức tấn công một sinh vật khác.

   3. My Pain. Active | Offensive | Dark Instinct. Range: Multi. Pow: 10.
    Sinh vật rống lên ở tần số cao làm tổn thương người nghe.
   Strategy
   My Story => Scratch be Real => My Pain.

   Environment
   Daytime

   Reward
   3 Level cho mỗi người trong party. Thêm 1 Level cho người type battle.

    


   Do Isabella và Poi nhóm Dawn nên tăng stat 10%
   Isa Edr 9 > 10
   Poi Agi 6 > 7

   BATTLE … START!!


   Phase 1

   Turn 1 : Still Unholy Creature

   My Story. Active | Supportive. Range: Multi.

   Turn 2 : Poi

   Minos Aqua. Active | Offensive | Water Instinct. Range: Single. Pow: 5.

   Dmg = 4 x 5 = 20

   Still Unholy Creature Hp : 200 – 20 = 180

   Turn 3 : Isabella

   Isabella is doing nothing

   Turn 4 : Rinky

   Flying Rock. Active | Offensive | Earth Instinct. Range: Single. Pow: 5.

   Dmg = 8 x 5 = 40

   Still Unholy Creature Hp: 180 – 40 = 140

   Turn 5 : Sara Milano

   Water Shot. Active | Offensive | Water Physic. Range: Single. Pow: 5.

   Dmg = 5 x 5 = 25

   Still Unholy Creature Hp: 140 – 25 = 115

   End Phase 1
   Hp Party :
   • Raizar : 250
   • Sara Milano: 500
   • Isabella : 500
   • Poi : 250
   Hp enermy:
   • Still Unholy Creature : 115

   Phase 2

   My Story Effect: All enemy Agi > 0

   Turn 1 : Still Unholy Creature

   Scratch be Real. Active | Offensive | Dark Physic. Range: Single. Pow: 15.

   Dmg = 15 x 10 = 150

   Targer : Isabella

   Isabella HP : 500 – 150 = 350

   Outbreal turn!!

   My Pain. Active | Offensive | Dark Instinct. Range: Multi. Pow: 10.

   Dmg = 10 x 10 = 100

   Rinky HP : 150
   Poi HP : 150
   Sara Milano HP : 400
   Isabella HP : 250

   Turn 2 : Poi

   Minos Aqua. Active | Offensive | Water Instinct. Range: Single. Pow: 5.

   Targer : Attacking Boo-Gleech

   Dmg = 4 x 5 = 20

   Attacking Boo-Gleech HP : 115 – 20 = 95

   Turn 3 : Isabella

   Isabella is doing nothing

   Turn 4 : Rinky

   Flying Rock. Active | Offensive | Earth Instinct. Range: Single. Pow: 5.

   Targer : Attacking Boo-Gleech

   Dmg = 8 x 5 = 40

   Attacking Boo-Gleech HP : 95– 40 = 55

   Turn 5 : Sara Milano

   Water Shot. Active | Offensive | Water Physic. Range: Single. Pow: 5.

   Targer : Attacking Boo-Gleech

   Dmg = 5 x 5 = 25

   Attacking Boo-Gleech HP : 55 – 25 = 30   End Phase 2
   Hp Party :
   • Raizar : 150
   • Sara Milano: 400
   • Isabella : 250
   • Poi : 150
   Hp enermy:
   • Still Unholy Creature : 30

   Phase 3

   Turn 1 : Sara Milano

   Water Shield

   Shield = 6 x 4 = 24

   Turn 2 : Still Unholy Creature

   My Story. Active | Supportive. Range: Multi.

   Turn 3 : Poi

   Minos Aqua. Active | Offensive | Water Instinct. Range: Single. Pow: 5.

   Dmg = 4 x 5 = 20

   Still Unholy Creature Hp : 30 – 20 = 10

   Turn 5 : Rinky

   Flying Rock. Active | Offensive | Earth Instinct. Range: Single. Pow: 5.

   Dmg = 8 x 5 = 40

   Still Unholy Creature HP : 10 – 40 = -30

   Turn 6 : Isabella

   Isabella is looking carefully at the death Ebb
   End Phase 3
   Hp Party :
   • Raizar : 150
   • Sara Milano: 400
   • Isabella : 250
   • Poi : 150
   Hp enermy:
   • Still Unholy Creature: 0

   GAME .... SET!
   • Rinky Raizar nhận 4 lv (type).
   • Isabella nhận 3 lv.
   • Poi nhận 3 lv.
   • Sara Milano nhận 3 lv.


    


   DUYỆT

   @HT Rosa
   @Yomigana Ryu
   @Vanilla Jeje

   Sửa lần cuối bởi Kou Togima; 12-09-2015 lúc 10:51.
   Trả lời kèm trích dẫn

  Đánh dấu

  Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •  

  Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:03.

  Powered by vBulletin.
  Copyright© 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
  Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.