oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Trung Tâm Điện Ảnh - Âm nhạc > Điện Ảnh > Download >

Trả lời
Kết quả 211 đến 217 của 217
 
 • Công cụ
 • Hiển thị
  1. #211
   [TV-Series] The Catch(Season 1) (2016-nay)(720)[Engsub] | 13.12
   [TV-Series] Rules of Engagement(S 1-7)(720) + (S7)(1080) (2007-2013)(1080/720)[Engsub] | 74.85
   [TV-Series] Rex: A Cop's Best Friend(Season 1-11) (1994-2008)(480)[Engsub] | 97.44
   [Tv Series] MASH (Season 1 -11) (1970) [720p] [Engsub] | 90.69
   [TV-Series]Baby Daddy | 87.93
   TV-Series] Beverly Hills, 90210(S1,2,3,,5) (1990-2000)(480)[Engsub] | 98.71
   [TV-Series] Hotel Babylon(Season 1-4) (2006-2009)(720)[Engsub] | 65.60
   [TV-Series] Call The Midwife(S1 720) + (S2 1080) (2012-nay)(1080/720)[Engsub] | 33.11
   [TV-Series] The Crimson Field(Season 1) (2014-nay)(720)[Engsub] | 15.06
   [TV-Series] Ripper Street (S1-3 720 + S1 1080) (2012-nay)(1080/720)[Engsub] | 61.49
   [TV-Series] The Exes(Season 1-3) (2011-2015)(720)[Engsub] | 30.25
   [TV-Series] Zoo(S2 720 + S1 1080) (2015-nay)(1080/720)[Engsub] | 44.51 tới đây
   [TV-Series] Dickensian(Season 1) (2015-nay)(720)[Engsub] | 20.50
   [TV-Series] Being Human US(Season 1-4) (2008-2013)(720)[Engsub] | 85.33
   [TV-Series] Graceland(S1,S2 720 + S1 1080) (2013-2015(1080/720)[Engsub] | 62.81
   [TV-Series] Noble House(Season 1) (1988-nay)(720)[Engsub] | 19.42
   [TV-Series] Terriers(Season 1) (2010)(720)[Engsub] | 21.15
   [TV-Series] Dead Like Me(Season 1-2) (2003-2004)(720)[Engsub] | 65.19
   [TV-Series] Friday Night Lights(Season 1-3) (2006-2011)(720)[Engsub] | 78.17
   [TV-Series] Sex and the City(Season 1-6) (1998-2004)(480)[Engsub] | 42.24
   [TV-Series] Mistresses (US)(S1>S3 720 + S2 1080) (2013-nay)(1080/720)[Engsub] | 83.96
   [TV-Series] Rake(S1 720 + S1 1080) (2010-nay)(1080/720)[Engsub] | 44.50
   [TV-Series] The Musketeers (Season 1) (2014-nay)[720p][Engsub] | 34.68
   [TV-Series] Acquitted(Frikjent)(Season 1) (2015-nay)(720)[Engsub] | 25.54
   [TV-Series] Murder in the First (S2,S3 720 + S1,S2 1080) (2014-nay)(1080/720)[Engsub] | 69.32
   [TV-Series] Dag(S1>S3) (2010-nay)(720)[Engsub] | 33.57
   [TV-Series] when call the heart(Season 1-2) (2014-nay)(720)[Engsub] | 40.1
   [TV-Series] Roadies(Season 1) (2016-nay)(720)[Engsub] | 14.69
   [TV-Series] Rush Hour(Season 1) (2014-nay)(720)[Engsub] | 19.88
   [TV-Series] Wynonna Earp(Season 1) (2016-nay)(1080/720)[Engsub] | 45.48
   [TV-Series] Jessie (Season 1) (2011-2015)(1080)[Engsub] | 27.62
   [TV-Series] Harper's Island(Season 1) (2009)(720)[Engsub] | 19.85
   [TV-Series] The Hour (Season 1-2) (2011-2012)(720)[Engsub] | 22.82
   [TV-Series] How To Get Away With Murder(Season 1-2) (2013-nay)(1080)[Engsub] | 54.56
   [TV-Series] Killjoys(Season 1) (2015-nay)(720)[Engsub] | 39.68
   [TV Series] Person of Interest [Season 01-4][720+1080] [Vietsub] | 96.29
   TV-Series] Dirty Sexy Money (S1-2) (2007-2009)(720)[Engsub] | 49.51
   [TV-Series] Life Unexpected(S1-2) (2010-2011)(720)[Engsub] | 39.14
   [TV-Series] Franklin & BashS1-4) (2011-2014)(720)[Engsub] | 58.97
   [TV-Series] Moonlight (S!) (2007-nay)(720)[Engsub] | 25.43
   [TV-Series] Love/Hate (S1-4) (2010-nay)(720)[Engsub] | 38.09
   [TV-Series] Dance Academy(S1-3) (2010-nay)(720)[Engsub] | 54.45
   [TV Series] Damages (SS1-->4)[2007-2012][720p][Engsub] | 19.93
   [TV-Series] Silent Witness (S13,14,17) (1996-nay)(720)[Engsub] | 49.02
   TV-Series] Helix (Season 1) (2014-nay)[720p][Engsub] | 48.87

   Main Link (<8GB): 2163GB = 2214912MB
   Total: 110746 (<8GB) + 225 (INFO) = 110971r
   HH:
   đã cộng
   Sửa lần cuối bởi Val Ăn Hại; 30-10-2017 lúc 10:12.
   Trả lời kèm trích dẫn

  2. #212
   [TV-Series] The Booth at the End(S1-2) (2011-nay)(1080)[Engsub] | 16.28 => link 2 yêu cầu key, tạm ko tính
   TV-Series] Raising Hope(S1-4) (2010-2014)(720)[Engsub] | 73.56
   [TV-Series] Those Who kill (US) (S1) (2014-nay)(1080/720)[Engsub] | 39.04
   [TV-Series] Mako Mermaids (S1,S2(720) + S1(1080)) (2013-nay)(720)[Engsub] | 70.76
   [TV-Series] Offspring(S1,2,3,5) (2010-nay)(720)[Engsub] | 97.63
   [TV-Series] Whitechapel(S2,S3,S4 720 + S2,S3 1080) (2009-nay)(720)[Engsub] | 48.55
   [TV-Series] World Without End(xxxx) (2012-nay)(720)[Engsub] | 30.77
   [TV-Series] Arrested Development 720(S1-S4) 1080(S1.S4)(2003-nay)[Engsub] | 18.40
   [TV-Series] StartUp (S1) (2016-nay)(1080/720)[Engsub] | 30.10
   [TV-Series] Wonderland(S1) (2013-nay)(720)[Engsub] | 18.92
   [TV-Series] The Get Down(S1) (2016-nay)(720)[Engsub] | 16.97
   [TV-Series] The Hollow Crown(Season 1) (2012-nay)(720)[Engsub] | 19.39
   [TV-Series] Being Erica(S1-4) (2009-nay)(720)[Engsub] | 73.72
   [TV-Series] Community(Season 1-5)(2009–2015)(1080)[Engsub] | 62.91
   [TV-Series] Defying Gravity (2009)(1080/720)[Engsub] | 66.85
   [TV-Series] Horici ker - Burning Bush(S1) (2013-nay)(720)[Engsub] | 15.05
   [TV-Series] Fairly Legal(xxxx) (2011-2012)(720)[Engsub] | 35.83
   [TV-Series] The Chicago Code(S1) (2011-nay)(720)[Engsub] | 22.38
   [TV-Series] Mr Selfridge(S1-2) (2013-nay)(1080)[Engsub] | 38.08
   [TV-Series] Nightmares & Dreamscapes: From the Stories of Stephen King (S1) (2006-nay)(1080)[Engsub] | 29.75
   [TV-Series] Defiance (2013-2015) (Season 3)[720p/1080p][Engsub] | 92.01
   [TV-Series] Titanic Blood and Steel(S1) (2012-nay)(1080/720)[Engsub] | 56.44
   [TV-Series] Criminal Minds.Suspect Behavior (2011)(720)[Engsub] | 19.27
   [TV-Series] Zen (S1) (2011-nay)(1080/720)[Engsub] | 38.74
   [TV-Series] Cracked(S1-2 720 + S1 1080) (2013-nay)(1080/720)[Engsub] | 56.25
   [TV-Series] Big Love(S1,2,3,5) (2009-nay)(720)[Engsub] | 46.26
   [TV-Series] Witches of East End(S1-2) (2009-nay)(720)[Engsub] | 37.59
   http://vnsharing.site/forum/showthread.php?t=69092&p=1210862#post1210862 | 33.94
   [TV-Series] The Code(S1-2 720 + S1 1080) (2014-nay)(1080/720)[Engsub] | 53.34
   [TV-Series] The Middleman (2008)(720)[Engsub] | 17.65
   [TV-Series] Aquarius(S1-2) (2015-nay)(720)[Engsub] | 19.98
   [TV-Series] Blue Bloods(Season 1-5) (2010-nay)(720)[Engsub] | 28.54
   [TV-Series] Arn: The Knight Templar (2010-nay)(1080)[Engsub] | 17.77
   [TV-Series] Flesh and Bone(adasd) (2015-nay)(720)[Engsub] | 15.94
   [TV-Series] Signed, Sealed, Delivered(adasd) (2009-nay)(720)[Engsub] | 32.22
   [TV-Series] Dark Matter(Season 1) (2015-nay)(1080/720)[Engsub] | 62.47
   [TV-Series] Breakout Kings(S1-2) (2011-2012)(720)[Engsub] | 37.03
   [TV-Series] Inside Men(S1) (2012-nay)(1080/720)[Engsub] | 17.17
   [TV-Series] Backstrom(S1) (2015)(720)[Engsub] | 21.15
   [TV-Series] Continuum (Season 1-3) (2012–2015) [720p] [Engsub] | 24.90
   [TV-Series] Boss(S1-2) (2011-2012)(720)[Engsub] | 54.98
   [TV-Series] Motive(S1-2) (2013-2016)(720)[Engsub] | 39.84
   [TV-Series] Neverland(S1) (2011-nay)(720)[Engsub] | 11.31
   [TV-Series] Rectify(Season 1-3) (2013-nay)(720)[Engsub] | 32.97
   [TV-Series] Resurrection (S1-2) (2014-2015)(1080/720)[Engsub] | 72.93

   Tổng:
   <8GB: 1312.53 GB = 1344512MB = 67226r
   >8GB: 487.04 GB = 498.729 MB = 4987r
   220r (info)
   => 72433r
   đã cộng
   Sửa lần cuối bởi Val Ăn Hại; 22-11-2017 lúc 17:47.
   Trả lời kèm trích dẫn

  3. #213
   [TV-Series] Wentworth Prison(S2,3) (2013-nay)(720)[Engsub] | 37.45
   [TV-Series] Falco(XXXXxx) (2012-nay)(720)[Engsub] | 13.79
   [TV-Series] Feed the Beast(S1) (2016-nay)(720)[Engsub] | 15.88
   [TV-Series] Last Resort(S1) (2012-2013)(1080/720)[Engsub] | 49.45
   [TV-Series] Hunters(S1) (2016-nay)(1080/720)[Engsub] | 48.69
   [TV-Series] Stalker(S1) (2014-2015)(1080/720)[Engsub] | 68.27
   [TV-Series] Angels in America(S1) (2003-nay)(720)[Engsub] | 16.15
   [TV-Series] The Escape Artist(S1) (2013-nay)(720)[Engsub] | 14.49
   [TV-Series] The Finder(S1) (2012-nay)(720)[Engsub] | 21.56
   [TV-Series] Zero Hour(S1) (2013)(1080/720)[Engsub] | 52.27
   [TV-Series] Hung(S1-3) (2009-2011)(1080)[Engsub] | 98.65
   [TV-Series] Luther(Season 1-2) (2015-nay)(720)[Engsub] | 26.39
   [TV-Series] Offspring(S2-3) (2010-nay)(720)[Engsub] | 38.13
   [TV-Series] The Listener 720(S1>S3) 1080(S4) (2009-nay)(720/1080)[Engsub] | 52.73
   [TV-Series] Swingtown(S1) (2008)(720)[Engsub] | 17.12
   [TV-Series] Upstairs Downstairs(S1-2) (2010-nay)(720)[Engsub] | 18.87
   [TV-Series] Private Practice(S4 720 + S6 1080) (2007-2013)(1080/720)[Engsub] | 64.94
   [TV-Series] Trauma (S1) (2009-2010)(720)[Engsub] | 27.82
   [TV-Series] The Defenders (S1) (2010-2011)(720)[Engsub] | 29.29
   [TV-Series] Necessary Roughness(S1-2) (2011-2013)(720)[Engsub] | 32.62
   [TV-Series] Penoza (S2 720 + S1 1080) (2010-nay)(1080/720)[Engsub] | 55.58
   [TV-Series] Almost Human(S1) (2013-2014)(1080/720)[Engsub] | 47.26
   [TV Series] White Collar [SS1-SS6][2009-2014][DVDrip][Engsub] | 53.59
   [TV-Series] King & Maxwell (S1) (2013-nay)(720)[Engsub] | 13.77
   [TV-Series] Any Human Heart (S1) (2010-nay)(720)[Engsub] | 13.94
   TV-Series] Carlos(S1) (2010-nay)(720)[Engsub] | 22.54
   [TV-Series] Switched At Birth(S2-3) (2011-nay)(720)[Engsub] | 56.73
   [TV-Series] The Neighbors(S1-2) (2010-nay)(1080)[Engsub] | 38.84
   [TV-Series] In Plain Sight(S1-5) (2008-2012)(720)[Engsub] | 95.48
   [TV-Series] The Fades(S1) (2011-nay)(720)[Engsub] | 26.59
   [TV-Series] XIII: The Series(S1-2) (2011-nay)(720)[Engsub] | 64.77
   [TV-Series] The Mob Docto(yyyyy) (2012-2013)(720)[Engsub] | 20.51
   [TV-Series] Dollhouse(S1-2) (2009-2010)(720)[Engsub] | 75.85
   [TV-Series] Standoff (S1) (2006-2007)(720)[Engsub] | 34.73
   [TV-Series] The Gates(S1) (2010-nay)(720)[Engsub] | 20.34
   [TV-Series] Rubicon(S1) (2010-nay)(720)[Engsub] | 21.91
   [TV-Series] Parenthood(S1-2) (2010-2015)(720)[Engsub] | 55.88
   [TV-Series] Borgen(S1-2) (2010-nay)(720+1080p)[Engsub] | 58.00
   [TV-Series] The Returned - Les Revenants (Season 1+2) (2012-nay)(720+1080)[Engsub] | 46.60
   [TV-Series] Primeval New World(Season 1) (2012-nay)(1080)[Engsub] | 18.35
   [TV Series] Longmire SS1-3 [720P][Engsub] | 58.85
   TV Series] Scandal (2012 - ) (Season 1 - 4) [720P+1080p] [Engsub] | 61.64
   TV-Series] Continuum (Season 1-3) (2012-2014)[720p][Viet/Engsub] | 38.00
   [TV-Series] Dracula(S1) (2013-nay)(1080/720)[Engsub] | 34.76
   [TV-Series] Stella UK (S1-3) (2012-nay)(720)[Engsub] | 37.87

   Tổng:
   <8GB: 1329 GB = 1360896 MB = 68045r
   >8GB: 434.38 GB = 444.805 MB = 4448r
   225 (info)
   => 72718r
   đã cộng
   Sửa lần cuối bởi Val Ăn Hại; 22-11-2017 lúc 17:47.
   Trả lời kèm trích dẫn

  4. #214
   [TV-Series] The Syndicate (S1-3) (2012-nay)(720)[Engsub] | 22.08
   [TV-Series] The Haunted Hathaways(S1) (2013-2015)(720)[Engsub] | 20.46
   [TV-Series] Hustle(720 S1-S4 + 1080 S7,S8) (2013-nay)(1080/720)[Engsub] | 80.93
   [TV Series] Episodes S01-4 (2011-) [480p+1080+720] [Engsub] | 16.30
   [TV-Series] Happy Endings(S1-3) (2011-2013)(720)[Engsub] | 43.82
   [TV-Series] Persons Unknown (S1) (2012-nay)(720)[Engsub] | 27.39
   [TV-Series] Chase(S1) (2010-2011)(720)[Engsub] | 24.04
   [TV-Series] Regenesis(S1 720 + S4 1080) (2004-2008)(1080/720)[Engsub] | 48.14
   [TV-Series] Sleeper Cell(S1-2) (2005-2006)(720)[Engsub] | 35.84
   [TV-Series] The Pillars of the Earth(S1) (2010)(1080/720)[Engsub] | 72.65 | >8bb:12.59
   TV Series] Aquarius SS1 (2015) [720p] (Engsub) | 20.69
   [TV-Series] Bunheads(S1) (2012-2013)(720)[Engsub] | 32.49
   [TV-Series] Dracula(S1) (2010-2011)(720)[Engsub] | 31.24
   [TV-Series] House of Anubis(S1,S3) (2011-2013)(720)[Engsub] | 53.48
   [TV-Series] The Mindy Project (S1-S2) (2012-nay)(720)[Engsub] | 37.04
   [TV-Series] NYC 22(S1) (2012)(720)[Engsub] | 19.20
   [TV-Series] The L.A. Complex(S1-S2) (2012)(1080/720)[Engsub] | 30.52
   http://vnsharing.site/forum/showthread.php?t=99909&p=1282564#post1282564 | 87.27
   [TV-Series] Farouk Omar(S1) (2012-nay)(480)[Engsub] | 45.18
   [TV-Series] In the Flesh (S1) (2013-nay)(1080/720)[Engsub] | 21.61
   [TV-Series] Life's Too Short (S1) (2011-2013)(720)[Engsub] | 19.02
   [TV-Series] Studio 60 on the Sunset Strip (S1) (2006-2007)(720)[Engsub] | 35.17
   [TV-Series] Mildred Pierce(S1) (2011-nay)(720)[Engsub] | 16.60
   [TV-Series] Cain - Caïn (S1-3) (2012-nay)(480)[Engsub] | 50.31 (cả 2 post)
   [TV-Series] Crusoe(S1) (2008-2009)(1080)[Engsub] | 25.92
   [TV-Series] GCB(S1) (2012)(1080)[Engsub] | 29.58
   [TV-Series] Spiral - Engrenages(S1) (2005-nay)(720)[Engsub] | 21.68
   [TV-Series] Hostages(S1) (2013-2014)(1080/720)[Engsub] | 23.75
   [TV-Series] The 100 (Season 1-2) (2014-nay)[720p/1080p][Engsub] | 219.99
   TV Series] Penny Dreadful [SS1-3] (2014-) [HDTV] [480P/720P+1080p] [Vietsub] | 27.86 | >8gb: 57.35 => 71.82
   [TV-Series] Boston Legal (Season 1-5) (2004-2008)(480/720)[Engsub] | 86.32
   [TV-Series] The Expanse(Season 2) (2015-nay)(720/1080)[Engsub] | 56.89
   [TV-Series] Ballers(Season 1) (2015-nay)(1080/720)[Engsub] | 74.5
   [TV-Series] Scott & Bailey(Season 1-3) (2011-nay)(720)[Engsub] | 41.38

   Tổng:
   <8GB: 923.35 GB = 945510.4 MB = 47276r
   >8GB: 633 GB = 648192 MB = 6482r
   170 (info)
   => 53928r
   đã cộng
   Sửa lần cuối bởi Val Ăn Hại; 22-11-2017 lúc 17:47.
   Trả lời kèm trích dẫn

  5. Trả lời kèm trích dẫn

  6. #216
   Trả lời kèm trích dẫn

  7. [TV Series] Monk [Season 1 - 6] (2002-2009) [1080p] [Engsub] 441,01Gb
   [TV Series] One Tree Hill (Season 1 - 9) (2003 - 2012) [1080p] [Engsub] 901,46Gb
   Tổng:
   <8GB: 1342.47 GB = 1374689.28MB = 68734R + 10 (Info) = 68744R
   đã cộng cộng
   Sửa lần cuối bởi Val Ăn Hại; 02-09-2018 lúc 21:12.
   Trả lời kèm trích dẫn

  Đánh dấu

  Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •  

  Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:09.

  Powered by vBulletin.
  Copyright© 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
  Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.