oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing - Trung tâm điều hành > Hướng dẫn - Hỏi đáp > BBcode >

Trả lời
Kết quả 1 đến 6 của 6
 
 • Công cụ
 • Hiển thị
  1. BBCode [MOC], [ANCHOR]

   I. Cú pháp

   Bấm vào đây

   HTML Code:
   [ANCHOR=#testmoc]Bấm vào đây[/ANCHOR]   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .

   Cú bấm vừa nãy đã đưa bạn tới đây

   HTML Code:
   [MOC=testmoc]Cú bấm vừa nãy đã đưa bạn tới đây[/MOC]
   Cú pháp và cách sử dụng kết hợp của MOC và ANCHOR rất đơn giản. Đặt thẻ MOC xung quanh phần bạn muốn trỏ tới và cho nó một id riêng biệt trong toàn topic (kể cả ở các post khác nhau).

   HTML Code:
   [MOC=id]Nội dung trong MOC, có thể là text, ảnh, box[/MOC]
   Đặt thẻ ANCHOR với #id vừa nãy bạn đặt.

   HTML Code:
   [ANCHOR=#id]Link này trỏ tới MOC vừa nãy, dù ở post khác cũng tới được[/ANCHOR]
   Vậy là xong! Không phức tạp hay cần nhớ nhiều, nhưng ứng dụng của nó thì thú vị vô cùng. Mục lục của bài này là một ví dụ.

   II. Làm giả tab

   Bạn không rành cách dùng tabstyle, hoặc muốn tùy biến cái tab theo kiểu khác? Dùng tab tuy ngắn hơn, nhưng dùng bộ đôi MOC/ANCHOR kết hợp với thuộc tính

   HTML Code:
   overflow: hidden;
   của box để làm giả tab cũng là một lựa chọn không tồi.

   Nguyên tắc:

   _ Tạo ra 1 box bao ngoài với kích thước xác định, có thuộc tính overflow: hidden;.
   _ Bên trong tạo các box nhỏ với kích thước bằng hoặc nhỏ hơn không đáng kể so với box ngoài.
   _ Số lượng các box nhỏ = số lượng tab muốn tạo, trong mỗi box nhỏ là nội dung từng tab.
   _ Đặt thẻ MOC xung quanh các box nhỏ này.
   _ Tạo thanh tiêu đề tab với ANCHOR.

   Minh họa:   Ví dụ:


   Đây là nội dung của box trong thứ nhất.

   Đây là nội dung của box trong thứ hai.

   Ex1Code


   Kết hợp với font2:

   Đây là nội dung tab 3

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


   Đây là nội dung tab 4

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

   Ex2Code


   III. Đánh lừa thị giác

   Ảnh động mà ta nhìn thấy thường là sự kết hợp của nhiều ảnh tĩnh có sự dịch chuyển hợp lý so với nhau, và chạy liên tục nhiều ảnh với tốc độ đủ nhanh. Thông qua việc tương tự với làm giả tab, ta có thể thay khung hình trước mắt người xem để có vẻ như chuyển động đang xảy ra.


   Và còn có thể tạo ra những thứ thú vị hơn nữa.


   A DUMMY GAME

   Start


   //game over 1 - fell to hole

   GAME OVER

   You fell to the hole.
   Play again?


   //game over 2 - no way to win

   GAME OVER

   No possible way to win from this point.
   Play again?


   //win

   CONGRAT!
   YOU WIN!


   Play again?


   //start point - B1


   //A1   ^
   //C1   <
   v
   //C2


   //B2


   //B3 box on A4


   //C3


   //B3 box on A3


   //C4   v
   >
   //B4


   //A4   ^
   //A3


   //B3 box on B2


   //B2 box on B1


   //A3 box on B2


   //B4 box on B2


   //C3 box on B2


   //A4 box on B2   ^
   //C4 box on B2   v
   >
   //C2 box on B2


   //C1 box on B2   <
   v
   //B1 box on B2


   //A1 box on B2   ^   BBCode by Fuuka Adachi
   .............   .
   .
   .


   WELCOME
   ~ Nguồn hình ảnh: Scribblenauts Wiki ~
   .
   .
   .   //vị trí thứ 2 của background (lùi sang 50px so với vị trí mặc định)

   .
   .
   .


   WELCOME
   ~ Nguồn hình ảnh: Scribblenauts Wiki ~
   .
   .
   .   //vị trí thứ 3 của background (lùi sang 100px so với vị trí mặc định)

   .
   .
   .


   WELCOME
   ~ Nguồn hình ảnh: Scribblenauts Wiki ~
   .
   .
   .   //vị trí thứ 4 của background (lùi sang 150px so với vị trí mặc định)

   .
   .
   .


   WELCOME
   ~ Nguồn hình ảnh: Scribblenauts Wiki ~
   .
   .
   .


   //vị trí thứ 5 của background (lùi sang 200px so với vị trí mặc định)

   .
   .
   .


   WELCOME
   ~ Nguồn hình ảnh: Scribblenauts Wiki ~
   .
   .
   .


   //vị trí thứ 6 của background (lùi sang 250px so với vị trí mặc định)

   .
   .
   .


   WELCOME
   ~ Nguồn hình ảnh: Scribblenauts Wiki ~
   .
   .
   .   //vị trí thứ 7 của background (lùi sang 300px so với vị trí mặc định)

   .
   .
   .


   WELCOME
   ~ Nguồn hình ảnh: Scribblenauts Wiki ~
   .
   .
   .   //vị trí thứ 8 của background (lùi sang 350px so với vị trí mặc định)

   .
   .
   .


   WELCOME
   ~ Nguồn hình ảnh: Scribblenauts Wiki ~
   .
   .
   .
   //vị trí thứ 9 của background (lùi sang 400px so với vị trí mặc định)

   .
   .
   .


   WELCOME
   ~ Nguồn hình ảnh: Scribblenauts Wiki ~
   .
   .
   .   //vị trí thứ 10 của background (lùi sang 450px so với vị trí mặc định)

   .
   .
   .


   WELCOME
   ~ Nguồn hình ảnh: Scribblenauts Wiki ~
   .
   .
   .   //vị trí thứ 11 của background (lùi sang 500px so với vị trí mặc định)

   .
   .
   .


   WELCOME
   ~ Nguồn hình ảnh: Scribblenauts Wiki ~
   .
   .
   .   //vị trí thứ 12 của background (lùi sang 550px so với vị trí mặc định)

   .
   .
   .


   WELCOME
   ~ Nguồn hình ảnh: Scribblenauts Wiki ~
   .
   .
   .
   //vị trí thứ 13 của background (lùi sang 600px so với vị trí mặc định)

   .
   .
   .


   WELCOME
   ~ Nguồn hình ảnh: Scribblenauts Wiki ~
   .
   .
   .   //vị trí thứ 14 của background (lùi sang 650px so với vị trí mặc định)   //vị trí thứ 15 của background (lùi sang 700px so với vị trí mặc định)   //dog house (tương tác tại bgpos15)   ^
   Ra ngoài

   Woof woof woof!

   Woof!

   Woof woof!

   Woof woof!

   Woof!

   Woof woof!

   Woof woof woof!

   Woof woof!

   //buydogfood (tương tác 2 tại bgpos15)   ^
   Ra ngoài

   Woof woof woof!


   Woof!


   Woof woof!


   Woof woof!   Woof!


   Woof woof!


   Woof woof woof!


   Woof woof!


   Cám ơn bạn! Giờ thì các em chó đã no bụng.
   //vị trí thứ 16 của background (lùi sang 750px so với vị trí mặc định)

   //vị trí thứ 17 của background (lùi sang 800px so với vị trí mặc định)


   //vị trí thứ 18 của background (lùi sang 850px so với vị trí mặc định)   //vị trí thứ 19 của background (lùi sang 900px so với vị trí mặc định)
   //vị trí thứ 20 của background (lùi sang 950px so với vị trí mặc định)

   //vị trí thứ 21 của background (lùi sang 1000px so với vị trí mặc định)

   //vị trí thứ 22 của background (lùi sang 1050px so với vị trí mặc định)


   //vị trí thứ 23 của background (lùi sang 1100px so với vị trí mặc định)


   //vị trí thứ 24 của background (lùi sang 1150px so với vị trí mặc định)

   //vị trí thứ 25 của background (lùi sang 1200px so với vị trí mặc định)

   //vị trí thứ 26 của background (lùi sang 1250px so với vị trí mặc định)

   //vị trí thứ 27 của background (lùi sang 1300px so với vị trí mặc định)
   //vị trí thứ 28 của background (lùi sang 1350px so với vị trí mặc định)
   //vị trí thứ 29 của background (lùi sang 1400px so với vị trí mặc định)
   Every Sha-la-la-la
   Every Wo-wo-wo
   Still shines
   Every shing-a-ling-a-ling
   That they're starting to sing
   So fine
   All my best memories
   Come back clearly to me
   Some can even make me cry
   Just like before
   It's yesterday once more ~
   //vị trí thứ 30 của background (lùi sang 1450px so với vị trí mặc định)
   Every Sha-la-la-la
   Every Wo-wo-wo
   Still shines
   Every shing-a-ling-a-ling
   That they're starting to sing
   So fine
   All my best memories
   Come back clearly to me
   Some can even make me cry
   Just like before
   It's yesterday once more ~
   //vị trí thứ 31 của background (lùi sang 1500px so với vị trí mặc định)   Every Sha-la-la-la
   Every Wo-wo-wo
   Still shines
   Every shing-a-ling-a-ling
   That they're starting to sing
   So fine
   All my best memories
   Come back clearly to me
   Some can even make me cry
   Just like before
   It's yesterday once more ~
   //vị trí thứ 32 của background (lùi sang 1550px so với vị trí mặc định)   Every Sha-la-la-la
   Every Wo-wo-wo
   Still shines
   Every shing-a-ling-a-ling
   That they're starting to sing
   So fine
   All my best memories
   Come back clearly to me
   Some can even make me cry
   Just like before
   It's yesterday once more ~
   //vị trí thứ 33 của background (lùi sang 1600px so với vị trí mặc định)   Every Sha-la-la-la
   Every Wo-wo-wo
   Still shines
   Every shing-a-ling-a-ling
   That they're starting to sing
   So fine
   All my best memories
   Come back clearly to me
   Some can even make me cry
   Just like before
   It's yesterday once more ~
   //vị trí thứ 34 của background (lùi sang 1650px so với vị trí mặc định)   Every Sha-la-la-la
   Every Wo-wo-wo
   Still shines
   Every shing-a-ling-a-ling
   That they're starting to sing
   So fine
   All my best memories
   Come back clearly to me
   Some can even make me cry
   Just like before
   It's yesterday once more ~
   //vị trí thứ 35 của background (lùi sang 1700px so với vị trí mặc định)


   Every Sha-la-la-la
   Every Wo-wo-wo
   Still shines
   Every shing-a-ling-a-ling
   That they're starting to sing
   So fine
   All my best memories
   Come back clearly to me
   Some can even make me cry
   Just like before
   It's yesterday once more ~   //------ đang sửa tới đây -------
   //------ đã chán, tạm dừng -------
   //------ nếu làm tiếp, phải thêm nhà kho, chim, mèo, nhà, nyancat và kết thúc bằng việc nhảy ùm vào bể bơi + xuất hiện cầu vồng -------
           <
   ^
   //vị trí thứ 2 của sprite (cách lề 50 px), sprpos1 là vị trí mặc định
           //vị trí thứ 3 của sprite (cách lề 100px)
           //vị trí thứ 4 của sprite (cách lề 150px)
           //vị trí thứ 5 của sprite (cách lề 200px)
           //vị trí thứ 6 của sprite (cách lề 250px)
           //vị trí thứ 7 của sprite (cách lề 300px)
           .............................................
   <

   : lùi lại
   ^

   : tương tác
   >

   : tiến lên
   Sửa lần cuối bởi Fuuka Adachi; 27-05-2015 lúc 22:00.
   Trả lời kèm trích dẫn

  2. Ơ dùng anchor moc để làm cả game luôn à

   Kinh đấy
   Trả lời kèm trích dẫn

  3. #3
   nường kia, hơi bị rảnh nha )))

   giờ có tabstyle rồi chắc hạn chế tab giả đi, lúc click bị nhảy page hơi khó chịu
   Trả lời kèm trích dẫn

  4. sắp hết rảnh rồi ) t sắp biến mất rồi )

   Đúng như cô nói vụ nhảy của tab giả khó chịu thật nhưng được cái tùy biến nó dễ hơn, mà càng tự do thì càng có lắm trò để nghịch nếu đủ rảnh

   À mà nếu dùng tab thì có thể dùng nhiều thuộc tính hơn vậy nên có lẽ tùy mục đích mà chọn thôi ...
   Sửa lần cuối bởi Fuuka Adachi; 14-01-2015 lúc 00:58.
   Trả lời kèm trích dẫn

  5. Úi trời, lần đầu mình thấy moc và anchor để làm game đấy. Bạn từ hành tinh nào xuống vậy?

   Giờ có tabstyle rồi nên mò lại cũng thiệt lười... Được cái bày trò bằng cái này dễ hơn

   "Đã bao nhiêu ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên bầu trời
   Tuổi thơ hiếu kỳ như vậy đó, ảo tưởng như vậy đó, cô đơn như vậy đó.
   Một ngày rồi một ngày, một năm rồi một năm
   Tuổi thơ mong ước được trưởng thành."

   -Thời thơ ấu - La Đại Hựu [童年 - 罗大佑]
   Trả lời kèm trích dẫn

  6. #6
   Dùng Anchor/Moc làm game :v
   Kiểu trố mắt lun
   Siêu quớ :v
   Trả lời kèm trích dẫn

  Đánh dấu

  Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •  

  Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:14.

  Powered by vBulletin.
  Copyright© 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
  Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.