Chào mọi người, mình rất thích đọc truyện Hữu Xu, Khoái xuyên chi đả kiểm cuồng ma của tác giả Phong Lưu Thư Ngốc, các bạn biết danmei nào giống giống như vậy thì bảo mình với ạ.


Cám ơn các bạn.