Trích dẫn Gửi bởi Val Ăn Hại Xem bài viết
nhờ cái post này tui mới nhớ đến inb của đào
đã like, khỏi rep
Cảm ưn cô nha Inbox nào nhở )))