Black City


Associated Names
叶恭弘短編集ⅠBLACKCITY
BLACK CITY 叶恭弘短編集

Status in Country of Origin
1 Volume (Complete)

Genre
Action, Drama, Ecchi, Romance, Sci-fi, Shounen, Supernatural

Author(s)
KANO Yasuhiro

Artist(s)
KANO Yasuhiro

Year
1992

Description
Collection of short stories:

Black City

Keita Futari (恵太二人, Two Keitas)

Proto One

Jewel of Love


**Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 1.**

--- Generated by 3kGraber tool ---