Trích dẫn Gửi bởi vip9x0 Xem bài viết
ờ thì nộp đơn
Đã nhận đơn và không duyệt