SystemRescueCd - là một đĩa phục hồi dựa trên Linux và như một đĩa CD / DVD hoặc USB cho việc điều hành và phục hồi hệ thống và dữ liệu sau khi một vụ hư hỏng. Nó chứa các công cụ để làm việc với ổ đĩa cứng: chia nhỏ thành các phân vùng, chẩn đoán, bảo tồn và phục hồi các bộ phận. Có thể gắn kết NTFS của Windows để đọc và ghi. Nó cũng chứa các công cụ cấu hình mạng, dịch vụ mạng, các công cụ tìm kiếm, rootkit và diệt virus. Nó có thể được nạp từ đĩa CD, USB , hoặc giao thức mạng PXE.

SystemRescueCd là hệ điều hành mã nguồn hệ điều hành mở dựa trên Linux được thiết kế cho các quản trị viên hệ thống và những người đam mê Linux / UNIX - những người đang tìm kiếm một giải cứu hệ thống và công cụ quản trị hệ thống phổ biến. Sử dụng tốt nhất SystemRescueCd là để cứu hộ dữ liệu sau khi một vụ tai nạn nghiêm trọng hệ thống, khi máy tính của bạn không khởi động được nữa.

Nó đi kèm với một loạt các tiện ích hệ thống, chẳng hạn như GNU Parted, GParted và Partimage cho các tác vụ phân vùng đĩa, TestDisk và GNU Rescue cho việc khôi phục phân vùng bị mất và khôi phục lại trạng thái khởi động của phân vùng khởi động của bạn. Một vài tiện ích hệ thống tập tin sẽ giúp các quản trị hệ thống để đối phó với bất kỳ nhiệm vụ hệ thống tập tin, bao gồm cả định dạng, thay đổi kích thước, di chuyển, và sao chép, trên cả hệ điều hành Linux và Microsoft Windows.

SystemRescueCd cung cấp cho người dùng một trình đơn khởi động tiên tiến, có thể được sử dụng để khởi động trực tiếp môi trường theo những cách khác nhau, khởi động hệ điều hành hiện đang được cài đặt, hoặc chạy công cụ hệ thống tiện dụng khác nhau (Memtest86 +, NTPASSWD, SGD, FreeDOS, Netboot, HDT, AIDA, GAG, DBAN và MHDD).

Ngoài ra, ngay cả khi hình ảnh SystemRescueCd ISO đã được thiết kế cho kiến **trúc 32-bit, người dùng sẽ có thể khởi động hệ thống vào cả chế độ cứu hộ 64-bit và 32-bit . Pernels cũng được cung cấp, chỉ trong trường hợp những tiêu chuẩn không làm việc như mong đợi.

SystemRescueCd mang đến nhiều công cụ chẳng hạn như các công cụ hệ thống và các công cụ cơ bản .Đĩa khởi động có thể được sử dụng trên các máy chủ Linux, máy tính để bàn chạy Linux hoặc Windows. Kernel hỗ trợ hệ thống tập tin lớn (ext2 / ext3 / ext4, ReiserFS, Reiser4, btrfs, XFS, JFS, VFAT, NTFS, iso9660), và hệ thống tập tin mạng (NFS và Samba)


Các tính năng chính:
- Đầy đủ chức năng cho hệ điều hành và độc lập dựa trên Linux, có thể hoạt động từ đĩa CD hoặc DVD khởi động, ngay cả khi hệ điều hành chính máy tính không thể khởi động .
- Hỗ trợ hệ thống tập tin sau đây: EXT2, EXT3, EXT4, ReiserFS, Reiser4, btrfs, XFS, JFS, VFAT, NTFS, ISO9660.
- Hỗ trợ hệ thống tập tin mạng: Samba và NFS.
- Tạo, chỉnh sửa, sao chép, phục hồi các phân vùng đĩa cứng.
- Thông tin sao lưu.
- Sự hiện diện của nhiều tiện ích hệ thống (Parted, Partimage, Fstools và các tiện ích khác).
- Quản lý tập tin Midnight Commander cho phép các tập tin và thư mục cho các hoạt động khác nhau (sao chép, xóa, di chuyển, đổi tên, vv).


License: Open Source