ECCHI NEWSPhiên bạn "bạn qua thư đặc biệt" trong "Root Letter"


Kèm với nhiều sản phẩm khác.

Rice Digital đã phát hành visual novel Root Letter do công ty Kadokawa Games phát triển cùng với phiên bản "bạn qua thư" đặc biệt. Phiên bản dành cho người sưu tập này có giá 89.99$ trên PlayStation 4 và $79.99 trên PS Vita.

Phiên bản đặc biệt bao gồm:

- Cuốn Root Letter tiêu chuẩn
- Artbook cao cấp phát hành tại Nhật
- Nhạc phim Root Letter
- Thư và phong bì của Fumino Aya
- Giấy Hahnemuhle ấn tượng, chất lượng cao theo cách in phun Giclée của Minoboshi Taro
- Hộp trình bày cầm tay Fumino Aya
Game được phát hành vào năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin nào về ngày phát hành.

Nguồn: Crunchyroll
bbcode: Hạ Chí