Lần đầu viết tut, có gì sai sót mọi người góp ý nhé.
Ai ủng hộ thì em sẽ làm thêm vài tut nữa...
.