rồi đóng của nha, hẹn gặp mọi người vào kỳ sau cách đây không xa