oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Trung Tâm Điện Ảnh - Âm nhạc > SuperWorld > Download Cartoons & Comics >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 78
 
 • Công cụ
 • Hiển thị
  1. Tên + Link 1 vol < 30MB 30MB < 1 vol < 100MB 100 - 180MB 180 - 200MB 200 - 280MB 280 - 300MB Trên 300MB
   Grimm Fairy Tales 275 87 1
   Savage Dragon 197 30
   Fatale 5 19
   Fear Agent 4 29
   Freak Force 14 7
   Heroes for Hire 20
   I... Vampire 20
   Jack Staff 40 1
   Knights of Pendragon 33
   Locke & Key 45 22
   Love and Rockets 84 4
   Sinestro Corps War 20 6
   Strontium Dog 84 24
   Inhumans 54 3
   Joker 25 4
   The Path 24
   Thief of Thieves 8 10 2
   Threshold 29 25
   Tiny Titans 53
   Walt Disney's Comics and Stories 290 5
   Web of Evil 19 2
   Witchblade 359 91 4 2
   World War Hulk Aftersmash 9 1
   Black Panther 124 2 1
   Captain Atom 56 3
   Mars Attacks 10 10
   Critter 13 11
   Farscape 59 4
   Friday the 13th 40 1
   Gargoyles 16 7
   Gold Digger 416 30
   Night Force 26 7
   Peter Panzerfaust 9 11
   She-Hulk 361 94 1
   Tarot: Witch of the Black Rose 87 10
   The Power of Shazam! 42 8
   Blue Devil 28 3
   Captain Britain 472 56 1
   Captain Marvel 144 1
   Cyberforce 47 10
   Darkstars 39
   Haunt 27 1
   Quasar 60
   Scud: The Disposable Assassin 42
   Siege 129 27
   Spike 34 3 1
   Stray Bullets 41
   Tales of Suspense 96 3
   Agents of Atlas 22 7
   The Dreaming 61
   The Sixth Gun 15 32 4
   The Unwritten 42 22 1
   War Machine 37
   Amazing Fantasy 28 6
   Beavis and Butt-head 29
   Chaos War 20 1
   Demon Knights 15 9
   The Ultimates 55 10
   Vincent Price Presents 37 1
   Uber 1 21
   Crossed 150 54 5 1 1
   Strange Adventures 226 18
   The Red Lantern Corps 6 29
   Saga 27 19
   Scooby-Doo, Where Are You? 18 6
   Spaceman 18
   SpongeBob Comics 25 13
   The Magdalena 70 15 1 1
   The Manhattan Projects 13 10
   ThunderCats 23 8
   Trillium 5 19
   Trinity 53 2
   Zorro 20
   The Darkness 226 26 1
   Astro City 37 19
   El Guerrero del Antifaz 333
   Uncle Scrooge 336 68
   Donald Duck 3753 580 3
   Thanos 242 46 4 1 4 6
   G.I. Joe 655 132 4 9 2 2
   Thunderbolts 225 11
   Adventures Into the Unknown 124 50
   Kitty Pryde colection 255 9
   Harvey Comics Collection 241 100

   Ghi chú: mình không nhận hh

   @Silvious vào check với tính rep post này nhe
   11499 * <30mb = 80493 rep
   2054 * 30MB < 1 vol < 100MB = 16432 rep
   33* 100 - 180MB= 330 rep
   2* 180/200 = 26 rep
   17* 200 - 280MB = 255 rep
   2* 280 - 300MB = 36 rep
   11* >300MB = 220 rep
   Tổng: 97792 rep - 155 rep up trùng bộ ThunderCats = 97637 rep
   Đã + rep
   Sửa lần cuối bởi Maria Ozawa 99; 01-03-2015 lúc 08:18. Lý do: bổ sung
   Trả lời kèm trích dẫn

  2. [Bộ] Sym-Bionic Titan | 3,6 GB
   [Bộ] Courage the Cowardly Dog | 14,35 GB
   [Bộ] Archer | 80,93 GB
   [Bộ] X-Men: Evolution | 9,5 GB
   [Bộ] Frisky Dingo | 1,08 GB
   [Bộ] Harvey Birdman, Attorney at Law | 1,89 GB
   [Bộ] Todd McFarlane's Spawn | 4,45 GB
   [Bộ] Superjail! | 8,9 GB
   [Bộ] The New Adventures of Winnie the Pooh | 14,43 GB
   [Lẻ] The Tale of The Princess Kaguya | 8,8 GB
   [Bộ] Adventure Time | 71,56 GB
   [Bộ] Sealab 2021 | 5,58 GB
   [Bộ] Shaun the Sheep | 11,15 GB
   [Bộ] The Animals of Farthing Wood | 4,52 GB
   [Bộ] The Real Ghostbusters | 20 GB

   Tất cả đều file rar 5.0 + rr10% + comment "vn-sharing.net"

   251.94 GB bộ = 257986 MB = 20639 rep = 516 point
   8.8 GB lẻ = 9011 MB = 901 rep = 22.5 point
   Tổng:
   Rep: 29650 rep
   Point: 538.5 point = 1 hh cấp 4 + 2 hh cấp 3 + 2 hh cấp 2 + 2 hh cấp 1, dư 8.5 point. Bữa trước còn dư 4.75 point, cộng vào đây là 13.25 point, thêm 1 cái hh cấp 1 nữa là 2 hh cấp 4, dư 3.25 point.
   Đã + rep

   ---
   9011=901
   Sửa lần cuối bởi Lianchi; 30-06-2015 lúc 22:39.
   Trả lời kèm trích dẫn

  3. #23
   [Lẻ] Coonskin | 1.24 GB
   [Lẻ] Mulan | 1.30 GB
   [Lẻ] Walking with Dinosaurs | 2.48 GB

   (Mong mod đề bạt mình lên làm smem)

   Tổng: 5.02GB ~ 5140 MB = 514 rep = 12.85 point = 1 hh cấp 1, dư 2.85 point

   Đã +


   Vụ đề cử SMem VM @Thánh Nữ nhá
   Mình chưa đủ quyền lực để giới thiệu
   Sửa lần cuối bởi Maria Ozawa 99; 26-02-2015 lúc 21:39.
   Trả lời kèm trích dẫn

  4. < 30MB 30-100 MB 100-80MB Rep
   The Invincible Iron Man 554 3878
   Four Color 1271 71 1 9475
   Star Trek 773 12 5507
   Deadpool 311 8 1 2251
   The Incredible Hulk 601 17 4343
   Detective Comics 760 98 6104
   Tổng 4270 206 2 31558
   @Silvious vào check với tính rep post này nhe
   31558 rep = 525.65 point = 1 hh cấp 4 + 2 hh cấp 3 + 2 hh cấp 2 + 1 hh cấp 1, dư 5.65 point
   Đã + rep, chưa trao hh
   Sửa lần cuối bởi Maria Ozawa 99; 01-03-2015 lúc 08:18.

   Trả lời kèm trích dẫn

  5. #25
   Chó kiểng
   Narcissus
   Neko Kirino
   SP: 444
   Tham gia ngày
   06-11-2014
   Bài viết
   503
   Cấp độ
   44
   Reps
   2139
   [Bộ] Gargoyles - 18.16 GB

   [Bộ] Rocket Power - 10.54 GB

   Tổng: 28.7 GB = 29388.8 MB = 2351 rep = 58.7 point = 1 hh cấp 2 + 2 hh cấp 1, dư 8.7 point. + thêm 1 hh cấp 1 do có tổng point dư là 18.1, vậy là 2 hh cấp 2, dư 8.1 point
   Đã + rep, chưa trao hh
   Sửa lần cuối bởi Maria Ozawa 99; 01-03-2015 lúc 08:19.
   Trả lời kèm trích dẫn

  6. #26
   Tham gia ngày
   06-11-2014
   Bài viết
   1,515
   Cấp độ
   4
   Reps
   4
   Chợt nhớ ra chưa tính đám này =.=
   Comic
   [DC] The Warlord: http://vnsharing.site/forum/showthread.php?t=24302 - 176 < 30Mb
   Stargate: http://vnsharing.site/forum/showthread.php?t=24554 - 34 < 30Mb
   [DC] Jonah Hex: http://vnsharing.site/forum/showthread.php?t=24556 - 93 < 30 Mb

   (176+34+93) *7 = 2121 rep = 35.35 point = 1 hh cấp 2, dư 5.35 point
   Đã + rep, chưa + hh
   Sửa lần cuối bởi Maria Ozawa 99; 03-03-2015 lúc 12:24.
   Trả lời kèm trích dẫn

  7. Comics:

   Tổng: 1217*7+767*8+7*10+15*15+1*18+95/2*7+11/2*8= 15344.5 rep = 306.89 point (1)
   @Maria Ozawa 99 nốt nhá :3   Cartoon:   Tổng:
   Cartoon Bộ:

   Main link: 590573 MB = 47245 rep = 1181.1 point
   Mirror link: 224076 MB = 8963 rep = 224 point
   Cartoon Lẻ:
   3973 MB = 397.3 rep = 9.9 point

   Tổng cả: 71950 rep
   Để tí nhờ smod + rep
   Sửa lần cuối bởi Maria Ozawa 99; 11-03-2015 lúc 13:45.
   Trả lời kèm trích dẫn

  8. #28
   Tham gia ngày
   06-11-2014
   Bài viết
   1,515
   Cấp độ
   4
   Reps
   4
   Cartoon:
   [Bộ] WinX Club - 22.46 GB

   22.46 GB = 22999 MB = 1840 rep = 46 point = 1 hh cấp 2 + 1 hh cấp 1, dư 6 point. Cộng thêm 1 hh cấp 1 do có số point dư là 15.25 point => 1 hh cấp 2 + 2 hh cấp 1, dư 5.25 point.
   Đã + rep, chưa + hh
   Sửa lần cuối bởi Maria Ozawa 99; 10-03-2015 lúc 21:45.
   Trả lời kèm trích dẫn

  9. Comics


   Tổng: 1822*7+390*8=15874 rep
   Mirror: (20946*7+3357*8+65*10+11*13+30*15+7*18+39*20)/2 = 87813.5 rep

   Tất cả là 103687.5 rep (1)


   Cartoon:   30306 lẻ = 3030 rep
   202567 bộ = 16205 rep
   Tổng: 19235 rep (2)

   (1)+(2)= 122922.5 rep
   Tí nhờ smod +
   Còn comic tí mod kia tính DONE.

   Đã nhờ smod +, chưa tính hh
   Sửa lần cuối bởi Silvious; 13-03-2015 lúc 13:32.
   Trả lời kèm trích dẫn

  10. #30
   CARTOON

   Bộ


   Tổng Bộ: 807.1725 rep
   Lẻ (tất cả đều có mirror)   Tổng Lẻ: 34299,1 rep


   Tổng Cộng: 35106,27 rep = 877.6 point = 1 hh cấp 5 + 2 hh cấp 2, dư 7.6 point
   Đã + rep
   Chưa + hh
   Sửa lần cuối bởi Maria Ozawa 99; 18-03-2015 lúc 16:11.
   Trả lời kèm trích dẫn

  Đánh dấu

  Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •  

  Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:40.

  Powered by vBulletin.
  Copyright© 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
  Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.